Medicinmottagning dagvård

Hitta hit

Visa på karta

Telefontider och fler kontaktuppgifter

Ditt besök hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär som du har. Det kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral skriver en remiss till oss.

Före besöket

I din kallelse står det om du behöver förbereda dig på något särskilt sätt.

Tag gärna med dig aktuell medicinlista. Det underlättar planering och justering av oridnerade läkemedel under och efter sjukhusvistelsen.

Som stöd kan apoteket ge dig en lista med dina mediciner på recept, observera att detta inte är likställt med din medicinlista. Tveka inte att fråga personalen vid osäkerhet eller oro kring oridnerade läkemdel.

Meddela oss i god tid om du behöver en tolk, så bokar vi det åt dig.

Om du har fått förhinder till en bokad tid är det viktigt att du meddelar oss så snart som möjligt eller senast 24 timmar innan. Besök som inte har avbokats i tid debiteras och ingår inte i högkostnadsskyddet eller frikortet.

Under

Ska du besöka en inneliggande närstående?

Ta inte med blommor och undvik starka dofter av hänsyn till personer som är allergiska.

Vi som jobbar här

Hos oss vårdas du av sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och fysioterapeut. Även en arbetsterapeut är knuten till avdelningen. Du träffar också medicinsk sekreterare och avdelningsvärd.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter