Handkirurgimottagning Malmö Test

Hitta hit

Visa på karta

Telefontider och fler kontaktuppgifter

Så söker du vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär som du har. Det kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral skriver en remiss till oss.

Du kan även skicka in en remiss som du har skrivit själv, en så kallad egenremiss, via blanketten nedan.

Ditt besök hos oss

Om du har fått förhinder till en bokad tid är det viktigt att du meddelar oss snarast möjligt eller senast 24 timmar innan. Använd 1777 Vårdguidens e-tjänster eller kontakta oss via telefon.

1777 Vårdguidens e-tjänster

Besök som inte avbokats i tid debiteras och ingår inte i högkostnadsskyddet eller frikortet.

Om du har fått förhinder till en bokad tid är det viktigt att du meddelar oss så snart som möjligt eller senast 24 timmar innan. Besök som inte har avbokats i tid debiteras och ingår inte i högkostnadsskyddet eller frikortet.

Behöver du en tolk? Meddela oss i god tid innan ditt besök, så bokar vi en tolk åt dig.

På mottagningen betalar du för besöket med kort eller faktura. För betalning med kontanter har sjukhuset särskilda kassor. Besöket är avgiftsfritt för dig under 20 år och över 85 år.

Hitta kassa för kontantbetalning

Före besöket

I din kallelse står det om du behöver förbereda dig på något särskilt sätt.

Var vänlig undvik starka dofter av hänsyn till allergiker.

Kom ihåg att ta med legitimation.

Under

Kom i god tid och anmäl ditt besök i receptionen.

Efter besöket

Vid hemgång får du information om uppföljning. En kallelse till ett eventuellt återbesök eller telefontid skickas hem till dig.

Stöd du kan få

 • Kurator

  Kuratorstöd vid sjukdom eller skad

  När du drabbas av en sjukdom eller skada innebär det ofta stora inre och yttre påfrestningar. De kan vara av fysisk, psykisk och social natur och kan drabba både dig som är sjuk och dig som är närstående. Ibland behövs stöd och råd av någon utomstående för att få hjälp att anpassa sig till en förändrad livssituation. Då kan kuratorn vara till hjälp.

  Kuratorn är utbildad socionom och ansvarar för den psykosociala kompetensen på den mottagning eller avdelning där du vårdas. En kurator arbetar med sociala och psykologiska insatser utifrån en helhetssyn på människan. Du och kuratorn arbetar tillsammans med de psykosociala problem som kan uppstå i samband med sjukdom, skada, behandling och rehabilitering.

  Kuratorn kan erbjuda

  • Krisstöd vid akuta kris-och sorgereaktioner för dig som patient eller anhörig
  • Stödjande och bearbetande samtal för att orka med en svår livssituation i samband med sjukdom
  • Information om socialförsäkringar och samhällets servicemöjligheter
  • Stöd och råd vid kontakter med till exempel Försäkringskassan, arbetsgivare och socialtjänst

  Så får du kontakt med kurator

  Det finns kuratorer knutna till samtliga mottagningar och avdelningar på SUS. Om du önskar kontakt med en kurator meddelar du läkare eller vårdpersonal på den mottagning eller avdelning där du får vård och behandling. Du blir därefter kontaktad för tidsbokning. 

  Ditt besök hos kurator

  Samtal hos kurator är kostnadsfritt för dig som är inneliggande patient eller närstående till inneliggande patient. Kuratorsbesök i öppenvården kostar enligt Region Skånes patientavgifter och ingår i högkostnadsskyddet.

  Patientavgifter i Skåne

  Om du behöver tolk meddela oss i god tid innan ditt besök så bokar vi det åt dig.

  Om du har fått förhinder till en bokad tid är det viktigt att du meddelar oss snarast möjligt eller senast 24 timmar innan. Besök som inte avbokats i tid debiteras och ingår inte i högkostnadsskyddet eller frikortet.

  *Länkar till:

  • Stödjourer 1177
  • Kris
  • Ångest, starka känslor av oro
  • Depression
  • Att bli utsatt för våld i nära relationer
  • Självskadebeteende
  • Till dig som har självmordstankar
  • Hjälp för dig som mår psykiskt dåligt
Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter