EVA-studien för förstföderskor

Förlossning med sugklocka är ibland det snabbaste och mest skonsamma sättet att föda. Samtidigt är risken för att brista större vid denna typ av förlossning. EVA-studien undersöker sätt att minska den risken.

EVA-studien är en vetenskaplig studie för att undersöka metoder som minskar andelen skador i underlivet vid förlossning med sugklocka hos förstföderskor.

Hur?

Du som väntar ditt första barn kan vara med i studien – om din förlossning skulle behöva avslutas med sugklocka.
Medverkande lottas till snedklipp eller inget klipp vid sugklockeförlossning. Under ett år efter förlossningen följer vi noggrant upp hur du och ditt barn mår, med både enkäter och personliga möten.

Varför?

Risken för att brista ökar vid sugklockeförlossning, särskilt hos förstföderskor. Samtidigt är sugklocka ibland det snabbaste och mest skonsamma sättet att få hjälp att föda.

Skriftlig information och samtycke

Läs broschyren du får på barnmorskemottagningen eller sjukhuset och fundera hemma. Kontakta specialistmödravårdsmottagningen på Helsingborgs lasarett för mer information samt möjlighet att lämna samtycke.

Mer om studien

Studien har startat vid Danderyds Sjukhus men flera sjukhus håller på att ansluta sig. Vid Helsingborgs förlossningsavdelning startar studien i april 2018.

EVA står för Episiotomy in Vacuum Assisted delivery.
Läs mer om studien på
Danderyds sjukhus webbplats

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter