Projektbidrag

Handikapporganisationer som får föreningsbidrag från Region Skåne kan även söka projektbidrag för verksamhetsutveckling. Bidraget betalas ut två gånger per år, senaste ansökningsdatum är den 1 mars eller 1 september.

Föreningsbidrag – regler och blanketter

Vem kan söka?  

Handikapporganisationer som erhåller föreningsbidrag från Region Skåne kan söka projekt- och utvecklingsbidrag. Måste man ha fått svar på årets föreningsbidragsansökan innan man söker projektbidrag?

När är det möjligt att söka?

Senast den 1 mars eller 1 september ska ansökan vara Region Skåne tillhanda.

För vad kan man söka?  

Projekten ska ha en handikappolitisk inriktning på samarbete, samverkan med vården, verksamhetsutveckling eller sprida kunskap om funktionsnedsättning.

Samverkansprojekt mellan olika handikapporganisationer eller mellan handikapporganisationer och olika samhällsorgan prioriteras. Projektbidrag beviljas för max två år för samma projekt och max 150 000 kronor per år.

Därefter måste verksamheten införas i föreningens ordinarie verksamhet eller vara slutförd.

Projektets karaktär bör vara: Dessa fyra punkter är väldigt vaga, skriva om, komplettera med exempel?

  • Något nyskapande
  • Förändra något
  • Sätta igång något (nytt)
  • Kartläggning

Enbart kurser eller konferenser är inte projekt, men kan vara en del av ett projekt.

Projektet ska sträcka sig över minst sex månader.

För vad är det inte möjligt att söka?          

Bidrag beviljas inte för lokalhyra, inventarier eller andra kapitalinvesteringar. Detta gäller även i samband med projektet.

Hur söker man?

I projektansökan redovisas projektets bakgrund, syfte, planering, genomförande, tidsplan och kostnad. Följ checklistan för uppställning av projektansökan:

Checklista för projektansökan Innehåller även utvärderingsdelen, bryta ut till eget dokument då det inte hör till ansökan? 

Utöver ansökan ska även projektplan med beskrivning, tidsram, budget samt hur projektet ska utvärderas bifogas. Vad är skillnaden mellan projektansökan och projektplan? Varför ska man skicka in projektplan? 

Projektansökan och projektplan skickas till:
Region Skåne 
Habilitering och hjälpmedel 
291 89 Kristianstad.

Support

Kan man vända sig nånstans för att få hjälp att fylla i?

Handläggning och beslut

Vem fattar beslut om projektbidraget är godkänt? När får man senast svar?

Redovisning

När projektet är avslutat ska redovisning av projektet och hur bidraget används snarast skickas till Region Skåne. 

Blir mer än 10 procent av den beviljade summan kvar efter genomfört projekt ska detta återredovisas.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter