Lägerbidrag

Handikapporganisationer som får föreningsbidrag från Region Skåne kan även söka bidrag för barn- och ungdomsläger i Skåne. Lägerbidraget betalas ut en gång per år och senaste ansökningsdatum är den 1 april.

Föreningsbidrag – regler och blanketter

Fråga: Är lägerbidraget för arrangörerna eller deltagarna? Vem är det som söker? Och vem får pengarna? Verkar oklart.

Vem kan söka?  

Handikapporganisationer som får regionbidrag av Habilitering och hjälpmedel, Region Skåne. Regionbidrag? Är det annat bidrag är föreningsbidrag?

När är det möjligt att söka?

Ansökan ska vara skickad före den 1 april.                

För vad kan man söka?  

Lokalt barn- och ungdomsläger (fyra dagar eller mer) i Skåne.

Bidrag utgår till funktionshindrad person upp till och med 26 år och dennes familj (förälder och syskon). 

Hur söker man?

Till ansökan ska bifogas lägrets innehåll, program samt vilket inslag som finns med om habilitering.

Senast den 1 april ska ansökan för lägerbidrag vara Region Skåne tillhanda.

Ansökningsblankett för läger

Rekvisitionsblankett lägerbidrag När används rekvisionsblanketten? Flytta till "Redovisning"?

Ansökan skickas till:
Region Skåne
Habilitering och hjälpmedel
291 89 Kristianstad

Support

Finns det någon man kan kontakta för att fråga om detta bidrag?

Handläggning och beslut

Bidrag utgår med ett belopp 140 per dag och person, max 20 000 kr.

Vem godkänner bidragsansökan? Finns det någon tid på ett ungefär när man får besked om att man får pengar, och när pengarna kommer? 

Redovisning

Bidrag ska rekvireras senast 2 månader efter lägrets genomförande med redovisning. I annat fall får din organisation inte bidrag.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter