Bidrag för andra organisationer

Organisationer som inte är handikapporganisationer kan ansöka om ekonomiskt stöd för idrottsarrangemang eller kulturella arrangemang, med eller för personer med funktionshinder som är bosatta i Skåne.

Det ekonomiska stödet ska avse aktiviteter för grupper med funktionshinder i hela Skåne.

Syftet med det ekonomiska stödet är att personer med funktionsnedsättning som bor i Skåne ska ges möjlighet att aktivt delta i idrottsaktiviteter eller i kulturella sammanhang och på så vis:

  • Verka för en bättre och jämlik hälsa där föreningar och organisationer främjar en positiv livsstil genom hälsofrämjande aktiviteter.
  • Ge människor möjligheter att påverka sin egen livssituation och knyta kontakter.
  • Stimulera till social förankring och ett aktivt deltagande samt underlätta för människor att på ett bra sätt hantera vardagens krav.

Vem kan söka?  

Det ekonomiska stödet kan inte samtidigt sökas via fonder eller andra anslag som förvaltas av Region Skåne.

När är det möjligt att söka?

Närsomhelst under året.

För vad kan man söka?  

Det ekonomiska stödet ska avse idrotts- eller kulturella arrangemang med eller för personer med funktionshinder som är bosatta i Skåne.

Det ekonomiska stödet ska avse aktiviteter för grupper med funktionshinder i hela Skåne.

För vad är det inte möjligt att söka?          

Ekonomiskt stöd utgår inte till lokala arrangemang.

Det ekonomiska stödet avser inte annonsering

”(ej enskilda personer)”

Hur söker man?

Ansökan skickas till:

Habilitering och hjälpmedel, 291 89, Kristianstad

Support

Telefon: 040-675 36 02

Handläggning och beslut

Beslut om ekonomiskt bidrag och storlek fattas i förvaltningens ledningsgrupp efterhand som ansökningarna kommer in.

Ekonomiskt bidrag kan utgå med högst 20 000 kronor per grupp.

Redovisning

x

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter