Bidrag till handikappförening

Region Skåne ger bidrag till handikappföreningar för att stötta deras arbete för jämlikhet i samhället för personer med funktionsnedsättningar.

Vilka föreningar kan söka?

Handikappföreningar som är verksamma i Skåne kan söka bidrag. Föreningarna ska vara övergripande i Skåne, distrikt eller kommuner. Titta på hur det är formulerat under "förutsättningar...", och jämför. 

Vilka bidrag finns?

Handikappföreningar kan söka fem bidrag från Region Skåne. Blir detta missvisande formulering? De kan ju SÖKA, det står ju inte kan "få".

Här vill jag ha in en definition av handikappförening. Kort och koncis, inte den långa listan. Tänker om det går att lyfta specifikt just "Godkänd av socialstyrelsen som handikappförening och statsbidragsberättigad", de mer utförliga läser de senare.

Grundbidrag och medlemsbidrag

Handikappföreningar kan söka grundbidrag och medlemsbidrag för föreningens fasta kostnader. Detta kan till exempel vara administration, lönekostnader, webbplats med mera.

Sök grundbidrag och medlemsbidrag

Aktivitetsbidrag

Handikappföreningar kan söka aktivitetsbidrag för föreningens rörliga kostnader. Exempel på rörlig kostnad? Kan det vara 

Sök aktivitetsbidrag

Projekt- och utvecklingsbidrag

Handikappföreningar kan söka projekt- och utvecklingsbidrag för projekt med en handikappolitisk inriktning. Exempel på handikappolitisk inriktining?

Sök projekt- och utvecklingsbidrag

Lägerbidrag

Handikappföreningar med inriktning på barn och ungdomar med funktionsnedsättning kan söka lägerbidrag. Bidraget ska användas till barn- och ungdomsläger i Sverige som varar i minst tre dagar.

Sök lägerbidrag

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter