Operation X eller behandling Y

Ingress om behandlingens syfte och kort om hur den går till – max X tecken.

En behandlingstext innehåller inte:

 • Remissinfo eller andra kriterier för att behandlingen ska bli aktuell
 • Presentation av verksamheten som utför behandlingen
 • Generell info om diagnosen  
 • Manuellt inlagda kontaktuppgifter

H2 Innehåll på denna sida

 • Hur lång tid tar det?
 • Före 
 • Under
 • På sjukhuset
 • Efter
 • Hemma
 • Träning
 • Uppföljning

H2 Hur lång tid tar det?

Endast relevant för enklare ingrepp och undersökningar. 

Innehåller:

 • Kort info om hur lång tid undersökningen, behandlingen, operation tar att genomföra.

Funktioner:

Inga funktioner

H2 Före

Innehåller:

 • Förberedande besök på sjukhuset
 • Provtagning som ska göras före
 • Utprovning av hjälpmedel
 • Läkemedel som man ska sluta eller börja ta
 • Om man fått vård utomlands 
 • Förberedelser hemma (köpa mat, ta undan mattor, etc.)
 • Tvätt, dusch, desinfektion
 • Om att fasta inför operation/behandling
 • Saker att ta med (leg, kläder, tofflor, toalettartiklar, etc)
 • Saker man inte ska ta med (värdesaker, piercings, etc.)
 • Om man får förhinder eller blir sjuk

Funktioner:

 • Dragspel
 • Media (bilder, bildspel, video)
 • OBS-ruta

H2 På sjukhuset / Under

Innehåller:

 • Förberedelser som görs på sjukhuset (katetrar som ska sättas in, sövning, etc.)
 • Vad som sker under operationen/behandlingen
 • Första tiden efter (flyttas till avdelning Y och sedan till avdelning X, illamående, smärta, biverkningar)
 • Eventuella intyg som behövs 
 • Utskrivning (hur det går till och ”kriterier” för när man kan bli hemskickad)

Innehåller inte:

 • Besöksregler, besökstider, måltider, etc. (finns på avdelningssidan)

Funktioner:

 • Dragspel
 • Media (bilder, bildspel, video)
 • OBS-ruta

H2 Efter

Innehåller:

Alla innehållskategorier nedan (Hemma, Träning, Uppföljning, etc.) när ingen av dessa innehåller tillräckligt med info för att motivera separata rubriker.

Funktioner:

 • Dragspel
 • Media (bilder, bildspel, video)
 • OBS-ruta

H2 Hemma

Innehåller:

 • Läkemedel man ska ta och inte ta
 • Biverkningar från läkemedel/behandlingen
 • Komplikationer från behandlingen
 • Symtom på sjukdomen som man ska hålla ett öga på
 • Förändringar i vardagen man behöver tänka på
 • Vart man ska vända sig för rådgivning

Funktioner:

 • Dragspel
 • Media (bilder, bildspel, video)

H2 Träning

Innehåller:

 • Träning före operation/behandling
 • Träning på sjukhuset
 • Träning hemma

Funktioner:

 • Dragspel
 • Media (bilder, bildspel, video)
 • OBS-ruta

H2 Uppföljning

Innehåller:

 • Uppföljningssamtal via telefon
 • Återbesök till olika yrkesgrupper, ibland på sjukhuset ibland på t.ex. vårdcentral
 • Uppföljningar under en längre tid efter behandlingen på sjukhuset

Funktioner:

 • Dragspel
 • Media (bilder, bildspel, video)
 • OBS-ruta
Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.