Cancerbehandling för barn v.2

Barn behandlas oftast med samma metoder som vuxna även om doserna är annorlunda. Behandlingstiden för en cancersjukdom kan variera från ett par månader upp till flera år.

Innehåll på denna sida

  • På sjukhuset
  • Hemma
  • Biverkningar
  • Stöd att få
  • Uppföljning

På sjukhuset

Oftast består behandlingen av cytostatika, en särskild typ av läkemedel som hämmar celldelningen hos cancerceller. Cytostatikan ges i flera omgångar och ni stannar på sjukhuset medan behandlingen pågår, en omgång tar oftast ett par dagar.

Cytostatikabehandlingen kan kombineras med andra metoder, till exempel operation eller strålbehandling. Vad som är lämpligast beror på vilken typ av cancer det är och var den sitter. Oftast utförs behandlingarna i Lund, men provtagningar och en del undersökningar och behandlingar kan utföras på närmaste hemortssjukhus.

Hur behandlingen ska gå till planeras i ett så kallat behandlingsschema. Schemat går ni genom tillsammans med en sjuksköterska och undersköterska. Om barnet får en infektion eller har för lågt blodvärde kan planeringen behöva ändras.

Behandling av cancer hos barn (1177).se

Hemma

När ni är hemma kan många frågor och känslor dyka upp. Ofta känner sig barnet ledsen, orolig, stressad eller uttråkad av behandlingen och allt som händer.

Som förälder kan du stötta genom att lyssna, trösta och uppmuntra till aktiviteter som barnet tycker om. Fortsätt gärna det vanliga vardagslivet med skola, fritidsaktiviteter och att träffa vänner – ingen mår bra av att isoleras. 

Om ni känner er osäkra på vad ni kan göra eller behöver vara uppmärksamma på kan ni alltid kontakta avdelningen.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.