Tematräffar för dig som drabbats av cancer

Under våren arrangeras tre tematräffar för dig som är patient eller närstående till någon som drabbats av cancer. Under träffarna delar vi kunskaper och erfarenheter för att komma vidare i bearbetningen av sjukdomen.

Träffarna tar sin utgångspunkt i boken "Den ofrivillige resenären – en bok om din cancerresa". Varje träff inleds med en kort presentation utifrån valt tema för att sedan gå över i dialog och praktiska övningar.

Vi träffas vid tre tillfällen under våren:

  • 23 april - "Hälsa och aktivitet"
  • 8 maj - "Min kompass"
  • 24 maj - "Medresenär"

Träffarna är kostnadsfria, men vi behöver din anmälan senast en vecka innan respektive träff.

För frågor och anmälan, kontakta Patrik Göransson, enhetschef vid cancerrehabiliteringsmottagningen i Helsingborg.
Contact

Du kan även anmäla dig genom att ringa cancerrehabiliteringsmottagningen på telefonnummer 042-406 82 00.

23 april: Hälsa och aktivitet - vikten av kost, rörelse och aktiviteter i vardagen

Vad är viktigt att tänka på när det gäller kost, motion och andra vardagliga aktiviteter? Och vilken roll spelar de för att vi ska må bättre, både fysiskt och mentalt?

Tid: 17.30-19.30
Plats: Patientutbildningscentrum, Helsingborgs lasaret
Charlotte Yhléns gata 10 

8 maj: Min kompass - psykologiska och existentiella perspektiv

Att leva med en cancersjukdom skapar många nya, och kanske främmande, tankar och perspektiv. Föreläsningen tar upp varför dessa tankar uppstår och hur de kan ta sig uttryck. Vi diskuterar även hur du som patient eller närstående kan hantera dem.

Tid: 17.30-19.30
Plats: Patientutbildningscentrum, Helsingborgs lasarett
Charlotte Yhléns gata 10 

24 maj: Medresenär - om relationer och att vara närstående till någon med cancer

Hur kan vi förstå de situationer och utmaningar som uppstår i en relation när en har en cancersjukdom? Vi delar med oss av våra erfarenheter och diskuterar hur vi hanterar utmaningarna på bästa sätt.

Tid: 17.30-19.00
Plats: Stora sammanträdesrummet, plan 3 i Olympiahuset, Helsingborgs lasarett
Charlotte Yhléns gata 5

Arrangörer: Cancerrehabiliteringsmottagningen Helsingborg, Cancerresan.se och Patientutbildningscentrum, Helsingborgs lasarett.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.