Vulvacancer - behandling

I Sverige drabbas årligen drygt 150 kvinnor av vulvacancer, som är cancer i de yttre könsorganen, blygdläpparna. Vulvacancer är i vissa fall förenad med en infektion med humant papillom virus (HPV), alltså virusorsakad. Medelåldern för de som drabbas är drygt 75 år.

Så här går det till


Diagnos

Vanliga symtom är sveda, intensiv klåda, blödningar eller ett sår som inte läker. Även en knöl eller en hudförändring i vulva kan vara cancer.

När man misstänker att det kan röra sig om vulvacancer tar läkaren ett prov (stansbiopsi) ifrån området, som skickas för mikroskopisk analys. Om den undersökningen visar det är vulvacancer påbörjas en vidare utredning. Ibland behöver det göras en undersökning i narkos för att planera huvudoperationen och fler vävnadsprover kan behöva tas.

Behandling

Utifrån utredningens resultat består behandlingen antingen av kirurgi eller strålbehandling i kombination med eventuell cytostatika (cellgiftsbehandling).

Operationen har som mål att operera bort hela tumören med tillräcklig marginal mot den friska området. Man kan även göra en operation för att ta bort lymfkörtlar i ljumskarna för att analysera om det finns spridning av cancern till lymfkörtlarna.

Efter operationen ges strålbehandling om man inte kan få tillräckligt bra marginaler kring tumören vid operationen eller om det finns metastaser till lymfkörtlarna i ljumskarna.

Biverkningar

Strålbehandlingsområdet ligger i ett känsligt område nära både urinblåsa och ändtarm. Det kan innebära att vissa strålbiverkningar är oundvikliga. Efter en till två veckors behandling kan det också bli mer rodnat och irriterat i området. Då är det viktigt att man smörjer sig med skyddande och smärtlindrande salva och försöker lufta så mycket som möjligt.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.