Vulvacancer - behandling

Vulvacancer är en cancertumör i vulvan, som är de yttre delarna av det kvinnliga könsorganet. I vissa fall orsakas cancern av en infektion med humant papillom virus (HPV). Cirka 150 kvinnor drabbas årligen och medelåldern är drygt 75 år.

Vanliga symtom är sveda, intensiv klåda, blödningar eller ett sår som inte läker. Även en knöl eller en hudförändring i vulva kan vara cancer.

När man misstänker att det kan röra sig om vulvacancer tar läkaren ett prov (stansbiopsi) ifrån området, som skickas för mikroskopisk analys. Om den undersökningen visar det är vulvacancer påbörjas en vidare utredning. Ibland behöver det göras en undersökning i narkos för att planera huvudoperationen och fler vävnadsprover kan behöva tas.

Utifrån utredningens resultat består behandlingen antingen av kirurgi eller strålbehandling i kombination med eventuell cytostatika (cellgiftsbehandling).

Operationen har som mål att operera bort hela tumören med tillräcklig marginal mot den friska området. Man kan även göra en operation för att ta bort lymfkörtlar i ljumskarna för att analysera om det finns spridning av cancern till lymfkörtlarna.

Efter operationen ges strålbehandling om man inte kan få tillräckligt bra marginaler kring tumören vid operationen eller om det finns metastaser till lymfkörtlarna i ljumskarna.

Strålbehandlingsområdet ligger i ett känsligt område nära både urinblåsa och ändtarm. Det kan innebära att vissa strålbiverkningar är oundvikliga. Efter en till två veckors behandling kan det också bli mer rodnat och irriterat i området. Då är det viktigt att man smörjer sig med skyddande och smärtlindrande salva och försöker lufta så mycket som möjligt.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter