Vaccination vid utlandsresa

I andra länder kan du bli smittad av sjukdomar som inte är så vanligt förekommande i Sverige. Om du vaccinerar dig inför utlandsresan kan du förebygga att bli smittad av dessa sjukdomar. Vaccinet ges oftast via en spruta i armen.

Besöket tar cirka 30 minuter. Behöver du flera doser av ett vaccin får du komma tillbaka efter några veckor.

När du planerar din utlandsresa är det bra att kontrollera vilka rekommendationer som finns för det land du ska besöka. Dessa hittar du på 1177.se.

Reseråd och vaccinationer (1177.se)

Om någon vaccination rekommenderas för det land du ska besöka kontaktar du Infektionsmottagning Malmö eller Infektionsmottagning Lund för tidsbokning.

Infektionsmottagning Malmö

Infektionsmottagning Lund

Det är bra att kontakta någon av infektionsmottagningarna i god tid, minst en månad före avresan. Ibland behövs flera doser av ett vaccin med ett antal veckor emellan. Om du behöver resa med kort varsel finns fortfarande möjligheten att ta färre doser, eftersom ett visst skydd är bättre än inget alls.

Välj gärna kortärmat eller kläder på överkroppen som är lätta att ta av, eftersom du kommer att få en spruta i överarmen. Du behöver annars inte förbereda dig på något speciellt sätt.

Ta med eventuellt vaccinationskort till mottagningsbesöket.

Förutom ditt resmål kan även vistelsetid, aktuellt hälsotillstånd och tidigare vaccinationer påverka om eller hur du ska vaccinera dig. Därför får du alltid träffa en läkare vid ditt första besök hos oss.

Efter läkarbesöket träffar du en sjuksköterska som ger dig vaccinet genom en spruta i armen. I vissa fall kan vaccin behöva tas i tablett- eller vätskeform. Läkaren skriver i så fall ut ett recept som du hämtar på apoteket.

Du kan ibland känna en viss ömhet i sticksåret efter sprutan eller känna en viss feberreaktion efter vaccinationen.

Kostnad

Hur mycket det kostar att vaccinera sig beror på vilket vaccin det gäller. Du betalar en grundavgift på 200 kronor per vaccinationstillfälle och ett pris för själva vaccinet. Om du får flera vaccinationer vid samma tillfälle betalar du alltså bara en grundavgift, förutom avgiften för varje vaccin.

Prislista över olika vaccin (1177.se)

Frågor

Vid allmänna vaccinationsfrågor vänd dig i första hand till 1177.se eller kontakta din vårdcentral.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter