Tuberkulintest – PPD-test

Testet undersöker om du har tbc (tuberkulos) och görs om du har varit i kontakt med någon som är smittad av tbc, eller om du ska arbeta inom delar av sjukvården. Visar provet inte någon reaktion, tyder det oftast på att du inte är smittad.

Det första besöket tar högst 30 minuter. Tre dygn senare ska du komma tillbaka för en bedömning av sjuksköterskan.

Ofta får du en hälsodeklaration som du ska fylla i före besöket. Där svarar du på frågor om du tidigare har blivit vaccinerad, om du upplever besvär och om du haft tbc-smittade i din närhet. I övrigt behöver du inte förbereda dig på något särskilt sätt.

Sjuksköterskan ger dig en spruta med en liten mängd tuberkulin, som även kallas PPD. Vätskan sprutas in ytligt i huden, oftast på underarmen.

Efter tre dygn ska du komma tillbaka för en bedömning av sjuksköterskan. Om du har fått en upphöjning och förhårdnad på huden, som är av en viss storlek, är det tecken på att kroppen någon gång tidigare har stött på tuberkulosbakterier. Detta är mycket vanligt, och innebär inte att du är smittsam.

För att bekräfta resultatet kan du även få lämna ett blodprov, som undersöks genom så kallat quantiferontest.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter