Tuberkulintest – PPD-test

Tuberkulintestet kan vara ett av flera steg för att undersöka om du har tbc, som även brukar kallas tuberkulos. Testet görs bland annat om du har varit i kontakt med någon som är smittad av tbc, eller om du ska arbeta inom vissa delar av sjukvården. Om tuberkulinprovet inte visar någon reaktion tyder det oftast på att du inte är smittad.

Hur lång tid tar det?

Det första besöket tar högst 30 minuter. Tre dygn senare ska du komma tillbaka för en bedömning av sjuksköterskan.

Före

Ofta får du en hälsodeklaration som du ska fylla i före besöket. Där svarar du på frågor om du tidigare har blivit vaccinerad, om du upplever besvär och om du haft tbc-smittade i din närhet. I övrigt behöver du inte förbereda dig på något särskilt sätt.

Under

Sjuksköterskan ger dig en spruta med en liten mängd tuberkulin, som även kallas PPD. Vätskan sprutas in ytligt i huden, oftast på underarmen.

Efter

Efter tre dygn ska du komma tillbaka för en bedömning av sjuksköterskan. Om du har fått en upphöjning och förhårdnad på huden, som är av en viss storlek, är det tecken på att kroppen någon gång tidigare har stött på tuberkulosbakterier. Detta är mycket vanligt, och innebär inte att du är smittsam.

För att bekräfta resultatet kan du även få lämna ett blodprov, som undersöks genom så kallat quantiferontest.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.