Tjocktarmsröntgen

Undersökningen görs vid misstanke av inflammationer, tumörer, hinder i tjocktarmen, utredning i samband med blödning från tarmarna eller förändrade avföringsvanor. Akut kan undersökningen göras för att utreda tarmvred.

Undersökningen tar totalt ungefär två timmar.

Inför undersökningen får du information och vad du får äta och dricka samt hur du själv ska rengöra tarmen under en till två dagar innan den planerade undersökningen.

Är du gravid ska du informera din läkare och röntgenpersonalen om detta.

Under hela undersökningen ligger du på en brits.

Ett kontrastlavemang kopplas via en slang in i ändtarmen. För att tarmen ska slappna av sprutar vi in ett läkemedel i ett kärl i armen.

Kontrastmedlet får rinna in i tarmen under röntgengenomlysningen för att följa kontrastens väg i tjocktarmen. I samband med röntgengenomlysningen får du vända på dig på britsen efter våra instruktioner.

När tarmen fyllts med kontrast låter personalen kontrasten rinna ut igen. Därefter spänns tarmen ut med hjälp av luftinblåsning och nya bilder tas av tarmens olika delar.

Läkemedlet som du får i samband med att kontrastlavemanget kopplas in kan göra dig torr i munnen samt att ögonen under en kort tid kan ha svårt att ställa in sig för läsning.

Undersökningen medför också en känsla av uppblåsthet och spänningar i buken.

Är undersökningen akut skickas svaret snarast till remitterande läkare. Annars skickas svaret till remitterande läkare inom några dagar.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter