Tjocktarmsröntgen

Röntgenundersökning av tjocktarmen görs vid misstanke om sjukdomar i denna, till exempel inflammationer, tumörer eller hinder i tjocktarmen. Det kan även gälla utredning i samband med blödningar från tarmarna eller förändrade avföringsvanor. Akut kan undersökningen användas för att utreda tarmvred.

Hur lång tid tar det?

Den sammanlagda tiden för undersökningen är ungefär två timmar.

Före

Inför undersökningen får du information och vad du får äta och dricka samt hur du själv ska rengöra tarmen under en till två dagar innan planerad undersökning.

Är du gravid ska du informera din läkare samt röntgenpersonalen om detta.

Under

Genom hela undersökningen ligger du på en brits.

Ett kontrastlavemang kopplas via en slang in i ändtarmen. För att tarmen ska slappna av sprutar vi in ett läkemedel i ett kärl i armen.

Kontrastmedlet får rinna in i tarmen under röntgengenomlysning för att följa kontrastens väg i tjocktarmen. I samband med röntgengenomlysningen får du vända på dig på britsen efter våra instruktioner.

När tarmen fyllts med kontrast låter personalen kontrasten rinna ut igen. Därefter spänns tarmen ut med hjälp av luftinblåsning och nya bilder tas av tarmens olika delar.

 

Finns det några obehag eller biverkningar?

Läkemedlet som du får i samband med att kontrastlavemanget kopplas in kan göra dig torr i munnen samt att ögonen under en kort tid kan ha svårt att ställa in sig för läsning.

Undersökningen medför också en känsla av uppblåsthet och spänningar i buken.

Efter

Är undersökningen akut skickas svaret snarast till remitterande läkare. I övriga fall skickas svaret till remitterande läkare inom några dagar.
Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.