Selentest

Undersökningen utförs då det finns misstanke om ett sämre upptag av gallsalter i tarmen. Ett sämre upptag kan ge upphov till diarréer och smärtor i magen.

Undersökningen är uppdelad i två delar. Du kommer till oss vid två tillfällen. Vid första tillfället tar hela undersökningen cirka 3,5 timmar:

  • 10 minuter för intag av testlösning
  • 3 timmar paus som du kan disponera fritt
  • 20 minuter för mätningen.

Efter sju dagar kommer du tillbaka för andra delen av undersökningen som tar 20 minuter.

Inför undersökningen ska du:

  • vara fastande från klockan 24.00 kvällen före undersökningen
  • meddela avdelningen om du är gravid eller ammar.

Läkemedel som till exempel Questran och Lestid ska inte tas 1 vecka innan undersökningen. Utsättning av dessa läkemedel måste godkännas av remitterande läkare.

När du kommer till avdelningen får du dricka en vattenbaserad testlösning.

Efter 3 timmar mäter vi mängden testlösning i kroppen med hjälp av två detektorer i ett speciellt rum. Tiden mellan intag av testlösning och mätning får du disponera fritt.

7 dagar efter det första besöket kommer du tillbaka till avdelningen för ännu en mätning. Mätningen tar cirka 20 minuter.

Resultatet bearbetas och bedöms. Svaret skickas till den läkare som remitterat dig till undersökningen.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter