Selektiv Dorsal Rhizotomi operation (SDR)

Selektiv Dorsal Rhizotomi (SDR) är en operation som görs för att minska på hög muskelspänning i benen hos personer med cerebral pares med funktionspåverkan både på höger och vänster sida.

Operationen tar 6-8 timmar och barnet vårdas sammanlagt tio dygn på Sus i Lund, och avslutar med två veckors intensiv rehabilitering på BarnRehab Skåne i Lund.

Operationen minskar den ofrivilliga typ av för hög muskelspänning som kallas spasticitet, som beror på överaktivitet i reflexbanorna i benen.

Operationen görs i första hand på barn i förskoleåldern för att underlätta funktionsförmåga och motverka smärta, förkortning av muskulatur och ledfelställningar.

För att säkerställa om operationsmetoden är en lämplig behandlingsmetod för respektive patient, utreds barnets funktionsförmåga och förutsättningar noga av barnneurolog och sjukgymnast/fysioterapeut på barn- och ungdomsmedicinmottagning Lund.

Själva ingreppet tar 6–8 timmar och genomförs av neurokirurg och neurofysiolog, som gör operationen tillsammans.

Överaktiviteten minskas genom att skära av delar av de nervrötter som leder information från benens muskulatur tillbaka till ryggmärgen. För att avgöra hur stor andel nervrotsdelar som ska skäras av under operationen, görs en noggrann kartläggning av motorisk funktion och i vilken mån som spasticiteten hindrar motorisk funktion.

Barnet ligger plant under de första fem dygnen för att kunna få smärtlindring via läkemedelspump. Under de följande fem dagarna på sjukhuset, ökas träningen successivt för att hjälpa barnet komma igång med att röra sig och vara allt mer aktiv. 
De avslutande två veckorna av operationsperioden tränar barnet på BarnRehab Skåne med individuellt anpassade aktiviteter i lekfull miljö.

Efter fyra veckor på sjukhuset och BarnRehab Skåne, fortsätter den lokala habiliteringspersonalen att tillgodose träningsinsatser i barnets vardag på förskola eller skola och hemma så som före operationen, ibland med ökad intensitet och delvis ändrat innehåll i träningen.

Regelbundna återbesök med funktionsuppföljningar till sjukgymnast/fysioterapeut och barnneurolog erbjuds åtminstone upp till fem år efter operationen.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter