Mammografi

Under en mammografi röntgas och undersöks brösten för att upptäcka och behandla bröstcancer i ett tidigt skede. I Skåne kallas alla kvinnor mellan 40 och 74 år till mammografi med 18–24 månaders intervall. Undersökningen är kostnadsfri.

Hela undersökningen tar 15-30 minuter, själva bildtagningen tar fem till tio minuter.

Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt.

En sjuksköterska genomför undersökningen och frågar först om du har haft några besvär från brösten eller om du tar läkemedel som innehåller hormoner.

Sedan tittar sjuksköterskan på brösten för att se om du har några synliga förändringar, till exempel större födelsemärken eller ärr efter tidigare operationer. Sådana förändringar kan synas på röntgenbilderna och felaktigt tolkas som en cancertumör.

Därefter får du stå eller sitta tätt intill röntgenapparaten. Sjuksköterskan hjälper dig att lägga ena bröstet på en skiva. En annan skiva pressar sedan ned bröstet och håller fast det några sekunder. Armen håller du upp och vilar mot apparaten medan röntgensjuksköterskan tar två till tre bilder. Sedan får du göra likadant med det andra bröstet.

Om du har sökt vård för symtom från brösten, så kan mammografin kompletteras med andra undersökningar.

Inom två veckor får du ett brev med information om vad mammografibilderna visade. Ibland blir du kallad på ett återbesök. Det kan antingen betyda att bilderna blivit oskarpa och du behöver ta nya, eller att du behöver utredas mer.

Om du har sökt vård för symtom från brösten så kommer beskedet till den läkare som har remitterat dig till undersökningen.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter