Hjärtscintigrafi

Med hjärtscintigrafi, även kallat myokardscintigrafi, undersöker vi blodflödet till hjärtat och bedömer pumpförmågan. Det görs för att hitta förträngningar i hjärtats blodkärl. Undersökningen görs oftast både i vila och under ansträngning.

Undersökningen är uppdelad i en belastningsdel och en vilodel. Det kan ta upp till 6 timmar om båda delarna görs på samma dag och 3 timmar per dag om delarna görs på olika dagar. Den mesta av tiden spenderar du i väntrummet. Ta gärna med något att äta till sjukhuset då vi vill att du äter mellan vissa moment.

Du kan åka hem som vanligt när undersökningen är färdig.

 • Du får inte äta eller dricka någonting med koffein i ett dygn (24 timmar) före undersökningen. Det gäller till exempel kaffe, te, choklad, cola-, energi- och chokladdrycker och läkemedel med koffein i.
 • Du ska inte äta något 2 timmar innan undersökningen.
 • Vissa mediciner ska du sluta ta dagarna kring själva undersökningen. Vilka dessa är framkommer av din kallelse.
 • Meddela oss om du är eller misstänker att du kan vara gravid eller om du ammar.
 • Om du tar några mediciner, ta med en lista över dessa till undersökningen.
 • Ta med träningskläder (om du kan utföra cykeltestet) till undersökningen.

Undersökning vid ansträngning

Du får anstränga ditt hjärta genom att cykla på en motionscykel som höjer din puls. Om pulsen inte kommer upp tillräckligt högt eller du inte kan cykla, kommer vi ge dig ett läkemedel i stället.

När ditt hjärta är ansträngt sprutar vi in en liten mängd av ett radioaktivt ämne i ett blodkärl i armen. Efter ungefär 30-60 minuter tar vi bilder av hjärtat med en gammakamera. Detta tar ca 15-30 minuter. Du får därefter pausa i avdelningens väntrum. Då vill vi att du äter och dricker.

Undersökning i vila

Vid viloundersökningen injiceras en ny dos radioaktivt ämne i ett blodkärl i armen när du ligger och vilar. Efter ungefär 30-90 minuter tar vi bilder av hjärtat med en gammakamera. Detta tar ca 5-30 minuter. I pausen vill vi att du äter och dricker.

Nålsticket kan upplevas som obehagligt. Cyklingen kan upplevas ansträngande och man kan få vissa övergående symtom om läkemedel används för att anstränga ditt hjärta. Det radioaktiva ämnet känner du inte av. Om du lider av klaustrofobi kan du eventuellt uppleva bildtagningen som lite obehaglig.

Den strålning som det radioaktiva ämnet avger är obetydlig.

Information om radioaktiva läkemedel (1177.se)

Resultatet skickas till den läkare som remitterat dig till undersökningen.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

När du skickar in formuläret kommer vi att hantera eventuella personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter