Extern shuntmätning

Undersökningen görs för att hitta och bestämma storleken på eventuella hål i väggen mellan vänster och höger sida i hjärtat.

Undersökningen tar ca 45 min.

Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt.

Först får du dricka 20 ml kaliumperklorat, ett ämne som skyddar din sköldkörtel från det radioaktiva ämnet som sprutas in. En nål sätts i armvecket och ett vilo-ekg registreras. Därefter får du sitta i väntrummet ca 20 minuter för att kaliumperkloratet skall verka.

I kamerarummet får du sedan ligga på en smal brits mellan två kameror som placeras ganska nära din kropp. Nålen kontrolleras och blodtryck mäts. Därefter pumpas blodtrycksmanschetten upp och trycket får ligga på i tre minuter. Sedan släpps luften snabbt ut och det radioaktiva ämnet sprutas in medan kameran tar bilder under 40 sekunder. Det är viktigt att du ligger stilla under bildtagningen.

Finns det några obehag eller biverkningar?

Eftersom blodtrycksmanschetten kommer att krama hårt runt armen i tre minuter kan det kittla och upplevas som att armen somnar. Detta försvinner när luften släpps ut. Den strålning som de radioaktiva ämnena avger är obetydlig.

Svaret skickas inom några dagar till den läkare som remitterat dig till
undersökningen.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vill du lämna  en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vill du lämna  en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter