Extern shuntmätning

Undersökningen görs för att hitta och bestämma storleken på eventuella hål i väggen mellan vänster och höger sida i hjärtat.

Undersökningen tar ca 45 min.

Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt.

Först får du dricka 20 ml kaliumperklorat, ett ämne som skyddar din sköldkörtel från det radioaktiva ämnet som sprutas in. En nål sätts i armvecket och ett vilo-ekg registreras. Därefter får du sitta i väntrummet ca 20 minuter för att kaliumperkloratet skall verka.

I kamerarummet får du sedan ligga på en smal brits mellan två kameror som placeras ganska nära din kropp. Nålen kontrolleras och blodtryck mäts. Därefter pumpas blodtrycksmanschetten upp och trycket får ligga på i tre minuter. Sedan släpps luften snabbt ut och det radioaktiva ämnet sprutas in medan kameran tar bilder under 40 sekunder. Det är viktigt att du ligger stilla under bildtagningen.

Finns det några obehag eller biverkningar?

Eftersom blodtrycksmanschetten kommer att krama hårt runt armen i tre minuter kan det kittla och upplevas som att armen somnar. Detta försvinner när luften släpps ut. Den strålning som de radioaktiva ämnena avger är obetydlig.

Svaret skickas inom några dagar till den läkare som remitterat dig till
undersökningen.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter