EEG – Elektroencefalografi

Vid ett rutin-EEG undersöker vi hjärnans elektriska aktivitet. Undersökningen används oftast vid misstanke om epilepsi men även vid andra sjukdomstillstånd.

Undersökningen tar ungefär en timme.

Håret ska vara rent och torrt. Använd inte hårspray eller liknande.

Ta med aktuellt medicinlista och ta dina mediciner som vanligt om du inte har fått annat besked av din läkare.

Små barn får gärna ha med ett gosedjur eller liknande leksak.

Först sätter vi elektroder på ditt huvud med hjälp av en salva. Ibland används en elektrodmössa istället för elektroder.

Under registreringen ligger du stilla med slutna ögon. Då och då ber vid dig att öppna ögonen.

Ibland ingår några minuters djupandning eller en stund med flimrande ljus. Ofta görs även en videoinspelning som används för att se hur dina rörelser påverkar registreringen.

Efter undersökningen mår du som vanligt. Om salva har använts för att fästa elektroderna behöver du tvätta håret.

Läkaren som remitterat dig till undersökningen får oftast resultatet från undersökningen inom ett par veckor.

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?