Analcancer – behandling

Analcancer är en ovanlig form av cancer som drabbar cirka 180 patienter per år i Sverige. Sjukdomen kan sitta inuti eller precis runt omkring analkanalen.

Diagnosen analcancer ställs genom att undersöka och ta prover från analkanalen. Ibland måste undersökningen ske under kort narkos. Ofta växer analcancer bara lokalt i huden eller slemhinnan, men ibland engageras lymfkörtlarna. Därför behöver utredningen kompletteras med CT-PET, en speciell form av skiktröntgen.

Behandlingen av analcancer är i första hand strålning kombinerat med cytostatika, så kallad cellgiftsbehandling. Mycket små tumörer kan tas bort kirurgiskt. I vissa fall är det nödvändigt att anlägga en stomi, så kallad påse på magen, inför behandlingen eftersom den ofta ger ytterligare symtom från tumören. Behandlingen med strålning och cellgift tar bort tumören hos cirka 80 procent av patienterna.

Patienter med kvarvarande eller återkommande tumör trots strålning och cytostatikabehandling erbjuds kirurgisk behandling. Operationen innebär då så gott som alltid att ändtarmen opereras bort (så kallad rektumamputation). Eftersom operationsområdet varit utsatt för mycket strålning görs samtidigt en plastikkirurgisk åtgärd för att ersätta förlusten av vävnad i lilla bäckenet.

Strålbehandlingen påverkar inte bara analcancern. Även intilliggande vävnader blir strålpåverkade. Vanliga biverkningar till behandlingen är därför blåstömningsproblem, ändrade avföringsvanor och sexuella bekymmer.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vill du lämna  en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vill du lämna  en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter