Analcancer - behandling

Analcancer är en ovanlig form av cancer som drabbar cirka 140 patienter per år i Sverige. Sjukdomen kan sitta inuti eller precis runt omkring analkanalen.

Så här går det till

Diagnos

Diagnosen analcancer ställs genom undersökning och provtagning från analkanalen. Ibland måste denna undersökning ske under kort narkos. Ofta växer analcancer bara lokalt i huden eller slemhinnan men vid något tillfälle engageras lymfkörtlarna. Därför behöver utredningen kompletteras med CT-PET, en speciell form av skiktröntgen.

Behandling

Behandlingen av analcancer är i första hand strålning kombinerat med cytostatika, så kallad cellgiftsbehandling. Mycket små tumörer kan tas bort kirurgiskt. I vissa fall är det nödvändigt att anlägga en stomi, så kallad påse på magen, inför behandlingen eftersom den ofta ger ytterligare symptom från tumören. Behandlingen med strålning och cellgift tar bort tumören hos cirka 70 procent av patienterna.

Patienter med kvarvarande eller återkommande tumör trots strålning och cytostatikabehandling erbjuds kirurgisk behandling. Operationen innebär då så gott som alltid att ändtarmen opereras bort (så kallad rektumamputation). Eftersom operationsområdet varit utsatt för mycket strålning görs samtidigt en plastikkirurgisk åtgärd för att ersätta förlusten av vävnad i lilla bäckenet.

Biverkningar

Strålbehandlingen påverkar inte bara analcancern. Även intilliggande vävnader blir strålpåverkade. Vanliga biverkningar till behandlingen är därför blåstömningsproblem, ändrade avföringsvanor och sexuella bekymmer.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.