Analcancer - behandling

Analcancer är en ovanlig form av cancer som drabbar cirka 140 patienter per år i Sverige. Sjukdomen kan sitta inuti eller precis runt omkring analkanalen.

Diagnosen analcancer ställs genom att undersöka och ta prover från analkanalen. Ibland måste undersökningen ske under kort narkos. Ofta växer analcancer bara lokalt i huden eller slemhinnan, men vid något tillfälle engageras lymfkörtlarna. Därför behöver utredningen kompletteras med CT-PET, en speciell form av skiktröntgen.

Behandlingen av analcancer är i första hand strålning kombinerat med cytostatika, så kallad cellgiftsbehandling. Mycket små tumörer kan tas bort kirurgiskt. I vissa fall är det nödvändigt att anlägga en stomi, så kallad påse på magen, inför behandlingen eftersom den ofta ger ytterligare symtom från tumören. Behandlingen med strålning och cellgift tar bort tumören hos cirka 70 procent av patienterna.

Patienter med kvarvarande eller återkommande tumör trots strålning och cytostatikabehandling erbjuds kirurgisk behandling. Operationen innebär då så gott som alltid att ändtarmen opereras bort (så kallad rektumamputation). Eftersom operationsområdet varit utsatt för mycket strålning görs samtidigt en plastikkirurgisk åtgärd för att ersätta förlusten av vävnad i lilla bäckenet.

Strålbehandlingen påverkar inte bara analcancern. Även intilliggande vävnader blir strålpåverkade. Vanliga biverkningar till behandlingen är därför blåstömningsproblem, ändrade avföringsvanor och sexuella bekymmer.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter