Resultat 2019 – Specialiserad rehabilitering

Under året mötte vi på vår slutenvårdsenhet 71 personer som nyligen skadats eller insjuknat i stroke eller komplex skada/sjukdom, till exempel multitrauma, transplantation eller annat komplicerat sjukdomstillstånd. Målsättningen med rehabiliteringen är att höja självständigheten i dagligt liv och arbete samt ge ökad kunskap om sjukdomen och dess konsekvenser.

Här hittar du en beskrivning av patientgruppen vi mött under det senaste året. Med denna vill vi att du som patient, anhörig eller annan intressent ska få en snabb inblick i vår verksamhet.

Snabbfakta

 • I genomsnitt var vårdtiden på enheten 38 dygn (variation 7 - 83 dygn) för personer med stroke.
 • I genomsnitt var vårdtiden på enheten 35 dygn (variation 10 - 120 dygn) för personer med medicinskt komplexa tillstånd.
 • Medelåldern för dem som rehabiliterades var 56 år – den yngsta 24 år, den äldsta 80 år.
 • 34 procent av patienterna var kvinnor – 66 procent var män.

Orsak till rehabiliteringsbehov

 • Stroke (blodpropp eller blödning i hjärnan) - 62 procent
 • Amputation eller annat ortopediskt ingrepp - 8 procent
 • Hjärt-, kärl- och lungsjukdom, inklusive transplantation - 1 procent
 • Akut neurodiagnos, t ex Guillian Barré, polyneuropati - 10 procent
 • Cancer sjukdom - 3 procent
 • Övrigt  - 5 procent

Hjälpbehov efter rehabiliteringen, för personer med stroke

 • Utskrivna till bostaden, klarar sin personliga vård utan hjälp av anhörig eller hemtjänst - 34 procent
 • Utskrivna till bostaden med hjälp i personlig vård av anhörig eller hemtjänst - 50 procent
 • Utskrivna till särskilt boende - 7 procent

Patienttillfredsställelse, all slutenvård

Andel som är nöjda eller mycket nöjda med...

 • Personalens bemötande - 100 procent
 • Rehabiliteringen - 98 procent
 • Eget inflytande över rehabiliteringen, inklusive sin rehabplan - 90 procent
 • Information om sin sjukdom - 93 procent

 

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?