Bäckenbottencentrum

Bäckenbottencentrum är ett samarbete mellan tre specialiteter: gynekologi, urologi och kirurgi.

Vi vårdar och behandlar patienter med olika exempel på urin- eller avföringsinkontinens. Besvären kan också handla om tömningsproblem, överaktiv blåsa, framfall, förlossningsskador, smärtor i underlivet eller liknande.

Syftet med bäckenbottencentrum är att förenkla och effektivisera vården av patienter med funktionsstörningar genom ett övergripande arbetssätt. Det behövs därför bara en remiss per patient till den aktuella verksamheten för just den patienten.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter