Akutsjukvård

På akutmottagningarna i Malmö och Lund tar vi emot cirka 140 000 patienter per år.

Sus är det sjukhus i Sverige med flest antal läkare specialiserade inom akutsjukvård. Av dessa är nästan alla också specialiserade inom en annan specialitet, exempelvis internmedicin, kirurgi, infektionssjukdomar, allmänmedicin, anestesi eller intensivvård.

Även bland sjuksköterskor har vi många medarbetare som har vidareutbildning inom akutsjukvård. Vi har undersköterskor med vidareutbildning som gipstekniker och medicinska sekreterare som har kompetens att dokumentera i akutrummet vid larm.

Utvecklingen av akutsjukvården drivs i nära samarbete med Harvard University i Boston, USA och Lunds Universitet.

Forskning

Inom vårt verksamhetsområde bedrivs en betydande forskningsverksamhet med fem doktorander, en post-doc och en forskningssjuksköterska. Vi har externa forskningsanslag om totalt ca 700 tusen kronor per år, och arbetar med många olika projekt:

  • Diagnostik av hjärtinfarkt och instabil angina på akutmottagningen
  • Syrgasbehandling vid hjärtinfarkt
  • Checklistor på akutrummet
  • EXPECT-projektet: Diagnostisk och prognostisk betydelse av EKG på akutmottagningen
  • Ledtider, arbetsbelastning och vårdutfall på akutmottagningen

Läs mer om forskningen vid Sus

Utbildning

En stor och viktig del av vår verksamhet är utbildning. Vi tar emot studenter från alla vårdutbildningar och på alla nivåer, från grundutbildning till specialistnivå.

På akutmottagningen i Lund finns KUM (Klinisk utbildningsmottagning) där läkarstudenter i team med våra medarbetare tar hand om patienterna. KUM är mycket uppskattat av studenter och patienter.

Jobba hos oss

Akutsjukvården är spännande och utmanande för alla professioner, med allt från enklare sjukdomstillstånd till komplexa trauma. Som anställd hos oss har man goda utvecklingsmöjligheter vilket syns tydligt i välstrukturerade kompetens- och utbildningsplaner.

Vi erbjuder bra introduktion, bra ledarskap och teamarbete i en dynamisk miljö. Välkommen med din ansökan!

Jobba på Sus

Lediga tjänster just nu

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?