Profilområden

På Sus har vi flera profilområden. Det innebär att vår högspecialiserade vård inom dessa områden är nationellt och internationellt framträdande inom vård och forskning, och att vi samverkar mellan olika specialiteter