En dag på SUS i siffror

En vanlig dag på SUS händer detta:
 • 25 barn föds
 • 364 besök på akutmottagningarna
 • 5684 besök inom primärvården
 • 130 patienter opereras
 • 1158 patienter vårdas (sluten vård)
 • 1140 patienter skrivs in (slutenvård)
 • 1200 patienter undersöks inom
  bild och funktion (röntgen m m)
 • 5 vetenskapliga artiklar publiceras

  Dessutom:
  Antal km kulvert: ca 7 km 
  Städyta: 421 000 m² (eller knappt 59 fotbollsplaner) 
Visa Tyck till om sidan

För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta oss via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta oss via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.