En dag på SUS i siffror

En vanlig dag på SUS händer detta:
 • 25 barn föds
 • 364 besök på akutmottagningarna
 • 5684 besök inom primärvården
 • 130 patienter opereras
 • 1158 patienter vårdas (sluten vård)
 • 1140 patienter skrivs in (slutenvård)
 • 1200 patienter undersöks inom
  bild och funktion (röntgen m m)
 • 5 vetenskapliga artiklar publiceras

  Dessutom:
  Antal km kulvert: ca 7 km 
  Städyta: 421 000 m² (eller knappt 59 fotbollsplaner) 
Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.