”Vi står starka, vi anpassar oss och hoppas att ni alla där hemma anpassar er"

Personal på Lungavdelning 1 förbereder sig för att ta hand om patienter med konstaterad eller misstänkt covid-19.
”Vi står starka, vi anpassar oss och hoppas att ni alla där hemma anpassar er och följer riktlinjerna.” Det hälsar Lungavdelning 1 på Skånes universitetssjukhus i Lund, som ställer om sin verksamhet till att ta hand om patienter med covid-19.

I takt med ökad smittspridning trappar sjukhuset upp beredskapen för att kunna ta hand om fler covid-patienter – samtidigt som den vanliga vården ska fortsätta i så stor utsträckning det är möjligt.

Några av sakerna som görs är:

• En del vårdavdelningar får nya uppdrag. Några avdelningar blir helt och hållet till för patienter med covid-19.

• Vissa medarbetare får nya roller. Inom vissa områden på sjukhuset, till exempel intensivvården, behövs det extra resurser.

Sjukhuschef Björn Ekmehag ser flera positiva skillnader jämfört med situationen i våras, som snabbare provsvar vilket gör att inte lika många patienter behöver isoleras, samt bättre kunskap om sjukdomen och hur den ska behandlas.

–  Samtidigt förändrar det inte att vi befinner oss i en situation som är mycket allvarlig. Vi behöver alla fråga oss vad vi, som samhällsmedborgare, kan göra för att dämpa smittspridningen, säger Björn Ekmehag.