Välkommen till symposium om hjärtsvikt nu och i framtiden

Hör våra forskare tala om det senaste inom strukturerad hjärtsviktsvård, diagnostik och modern behandling. Välkommen till Tegger-dagen som äger rum i aulan på SUS i Lund den 13 mars.

Trots stora framsteg inom diagnostik och terapi under senaste årtionden har problemen med hjärtsvikt kvarstått. Bara i Region Skåne beräknar vi att det finns 30 000 individer med hjärtsviktssjukdomar och vår uppfattning är att vi inte tillräckligt uppmärksammat detta.

På denna Tegger-Hjärtsviktsdag, med aktuella föreläsningar med de senaste forskningsrönen visas hur vi på bäst möjliga sätt möter upp mot denna utmaning med diagnostik och systematisk behandling.

Allmänheten är välkommen

Vi riktar oss med dessa föreläsningar till alla som är intresserade och involverade i hjärtsviktssjukdomar: såväl inom professionen, ansvariga för sjukvården och från allmänheten.

Anmäl dig här

Anmälan sker via mejl till Contact

Symposiet anordnas av Tegger Stiftelsen, i samarbete med Skånes universitetssjukhus (Region Skåne) och Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

 

Program och föreläsningar

13.00 Hjärtsviktssymposiet inleds: Ordförande för Tegger stiftelsen Thomas Thiborg om stiftelsens syfte.

Björn Eriksson, förvaltningschef, Skånes Universitetssjukvård och kardiolog, med övergripande ansvar för sjukvård och forskning.

Bo Baldetorp , prefekt, Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund.

Dagens presentatör: Sofia Gerward, överläkare, sektionschef Internmedicin, Lund.

Det endokrina hjärtat: Kan vi påverka och förbättra för våra hjärtsviktspatienter genom bättre förståelse av det endokrina hjärtats farmakologi?
Professor, överläkare, Lars Edvinsson, Lund, IKVL, Lunds universitet.

Vad kan vi utläsa på EKG hos hjärtsviktspatienter?
Överläkare Hans-Jörgen Nilsson, Lund, kardiologi.

Vad får vi svar på med EKO kardiografi undersökning?
Överläkare Karin Åström Olsson, Malmö, klinisk fysiologi och kardiologi.

Akut hjärtsvikt – ABCDE handläggning på akuten.
Specialistläkare, Grunde Gjesdal, Lund, Internmedicin och kardiologi.

Njursvikt & Hjärtsvikt – Hur rädda är vi för det?
Överläkare Shariar Akaberi, Lund, Internmedicin och njurmedicin.

Järnbrist och hemoglobin vid hjärtsvikt?
Överläkare, Lars Nilsson, Lund, Hematologi och koagulation.

14.30 – 14.50 Paus med förfriskning, utställning och information.

Förmaksflimmer, hjärtsvikt och hög ålder – hur gör vi då?
Professor, överläkare, Pyotr Platonov, kardiologi, Lund.

Modern hjärtsviktsbehandling med ett enkelt blodprov – NT-proBNP. Betydelse av en standardiserad vårdplan som leder till förbättrat resultat av hjärtsviktsbehandling.
Doktor medicinsk vetenskap, MSc, Marie-Louise Edvinsson, IKVL, Lund.

Palliation – vad är det, när behövs det vid hjärtsvikt?
Professor, överläkare, Carl Johan Furst, Lund, IKVL, Palliativt utvecklingscentrum.

Riks Svikt 15 år– vad lär vi oss från nationella kvalitetsregister? Erfarenhet från > 80 000 patienter med hjärtsvikt.
Professor, överläkare, Ulf Dahlström, Kardiolog, Universitetssjukhuset i Linköping, Linköpings universitet.

Avslutande tal
Erik Rehnström, dekanus Medicinska Faktulteten, Lunds universitet

17.30 Tack för er medverkan

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.