Tyck till om ny patientinformation om prostatacancer

Patienter med prostatacancer är på väg att få en ny typ av informationsmaterial som är både standardiserad och personlig. Nu letar vi efter fler som vill tycka till om materialet!

Det är två drivkrafter som utformar hur materialet ska se ut. Den ena gäller patienters tillgång till precis samma vårdinformation, oavsett var i regionen de får sin utredning.
Den andra, minst lika starka drivkraften, är att vårdpersonalen i varje enskilt fall behöver utgå från patientens unika förutsättningar och livssituation.

Västra Götalandsregionen har testat det här upplägget på 500 patienter, och innehållet omarbetas just nu för patienter med prostatacancer inom Region Skåne. Ett utkast är just nu ute på remiss bland patienter och vårdpersonal.

Vill du också lämna synpunkter på utkastet? Kontakta i så fall Contact så skickar vi materialet via mejl.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter