Tyck till om ny patientinformation om prostatacancer

Patienter med prostatacancer är på väg att få en ny typ av informationsmaterial som är både standardiserad och personlig. Nu letar vi efter fler som vill tycka till om materialet!

Det är två drivkrafter som utformar hur materialet ska se ut. Den ena gäller patienters tillgång till precis samma vårdinformation, oavsett var i regionen de får sin utredning. Den andra, minst lika starka drivkraften, är att vårdpersonalen i varje enskilt fall behöver utgå från patientens unika förutsättningar och livssituation.

Västra Götalandsregionen har testat det här upplägget på 500 patienter, och innehållet omarbetas just nu för patienter med prostatacancer inom Region Skåne. Ett utkast är just nu ute på remiss bland patienter och vårdpersonal.

Vill du också lämna synpunkter på utkastet? Kontakta i så fall Contact så skickar vi materialet via mejl.