Till dig som tar bussen till Sus i Lund

Söndagen den 16 juni bytte Skånetrafiken tidtabell. I samband med detta stannar bussarna åter vid den ordinarie hållplatsen Universitetssjukhuset i Lund.

Vid hållplatsen har det under en längre tid pågått vägarbeten. Både region- och stadsbussar har avgått från tillfälliga hållplatslägen. Men i samband med att Skånetrafiken bytte tidtabell den 16 juni får bussarna nya hållplatslägen och stannar åter vid den ordinarie hållplatsen.

Det pågår dock fortfarande vägarbeten vid platsen, vilket gör att framkomligheten påverkas.

Vill du få fullständig information om hur den linje du reser med påverkas, så sök din resa i Skånetrafikens reseplanerare.