Till dig som tar bussen till Sus i Lund

Busstrafiken förbi sjukhuset är enkelriktad fram till sommaren 2019.

Det innebär att endast bussar i riktning mot Lund C stannar vid hållplats Universitetssjukhuset i Lund, på kyrkogårdssidan. Ska du åka från Universitetssjukhuset tar du bussen från den nya hållplatsen på Baravägen, vid Sofiagrillen, också kyrkogårdssidan.

Detta gäller för linje 3 och 123

För dig som åker linje 3 och 123 – de linjerna stannar endast vid Universitetssjukhuset i riktning mot Lund C. 

Vill du få fullständig information om hur den linje du reser med påverkas, så sök din resa i Skånetrafikens reseplanerare.

Anledningen till förändringen är att det varit trångt och dålig framkomlighet för alla på Getingevägen i samband med spårvägsbyggnationen. Olycksrisken har varit stor.