Till dig som fött barn i sätesbjudning på SUS mellan 2012-2017

Information till dig som har fött ett barn i sätesbjudning i fullgången graviditet på SUS mellan 1 juni 2012 och 31 december 2017.

En forskargrupp vid SUS och Lunds universitet vill ta del av din journal för att undersöka vilken förlossningsmetod som är mest gynnsam för mamma och barn vid sätesbjudning.

Dina journaluppgifter kommer att behandlas under sekretesskydd så att inte obehöriga kan ta del av dem enligt sekretesslagen och alla data kommer att avidentifieras. Deltagandet är frivilligt, men vill du inte vara med i forskningsprojektet måste du själv meddela detta till forskarna.

Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

All information om forskningsprojektet kan du läsa nedan:

Sätesbjudning vid fullgången graviditet: val av förlossningsmetod och maternellt/neonatalt utfall.

Vi är en forskargrupp som önskar ta del av din journal från din graviditet och din förlossning oavsett om du har fött vaginalt eller med kejsarsnitt. Med uppgifter därifrån vill vi undersöka riskerna för komplikationer hos barnet vid de två olika förlossningsmetoder för att klargöra vilken förlossningsmetod som är mest gynnsam for båda mamma och barn.

Mot slutet av graviditeten ligger de flesta foster med huvudet ner mot bäckenet men i 3-4% av alla graviditeter är det sätet som ligger neråt.  Detta kallas for sätesbjudning. Man kan lyckas vända fostret till huvudbjudning vid en yttre vändning men i de fall då vändningen misslyckas måste man ta ställning till hur fostret ska förlösas.

Det råder mycket diskussioner om vilken förlossningsmetod som är att rekommendera vid sätesbjudning. De senaste åren har det publicerats flera studier men resultaten är inte entydiga. Vissa studier har visat att kejsarsnitt minskar risken för skador på barnet, andra har visat att vaginala förlossningar kan anses lika säkra för barnet såvida man noggrant väljer ut vilka kvinnor som är lämpliga att föda vaginalt. Kejsarsnitt är en operation som bär med sig risker för kvinnan, både i samband med ingreppet och vid en eventuell framtida graviditet.

Vi behöver mer kunskap för att kunna råda korrekt och för att kunna bedöma i vilka fall kejsarsnitt bör rekommenderas och i vilka fall vaginal förlossning kan anses vara säkert. Vi med vår studie undersöka vilka olika faktorer hos mamman och foster som kan påverka förlossningsmetoden och på vilket sätt dessa faktorer har betydelse for utfallet.

Frivilligt deltagande

Dina journaluppgifter kommer att behandlas under sekretesskydd så att inte obehöriga kan ta del av dem enligt sekretesslagen och alla data kommer att avidentifieras. Deltagande i forskningsprojektet är frivilligt och du kan när som helst, utan särskild förklaring meddela oss om du inte vill att vi tar del av dina journaler. Projektet är godkänt av den lokala etiknämnden i Lund.

Du är alltid välkommen att kontakta oss via mail eller telefon.

Med vänligen hälsningar,

Elias Faivre, läkarstudent
Telefon 0730-386819, Contact 
Nana Wiberg, Förlossningsöverläkare, Ph.D, Lund
Telefon 046-175533, Contact

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.