Telefonlinje öppnas för närstående till patienter med covid-19

Närståendetelefonen på Skånes universitetssjukhus bemannas av kuratorer.
Har du en närstående som vårdas för covid-19 på Skånes universitetssjukhus? Har du frågor eller känner att du behöver prata med någon om din situation? Nu kan du ringa vår telefonlinje, bemannad av kuratorer.

Telefonlinjen bemannas från och med den 28 april av kuratorer på vardagar mellan klockan 9 och 12 på telefon 040-33 84 14.

– I normala fall har vi inom intensivvården tät anhörigkontakt. Besöksförbudet i samband med covid-19 har komplicerat detta. Att inte få träffa sina svårt sjuka anhöriga är förstås stressande, Björn Billgren, överläkare inom intensivvård.

Berättar om hur vården fungerar

För att möta upp närståendes behov av information och kontakt öppnas därför en telefonlinje som bemannas av kuratorer. Kuratorerna kan svara på frågor, ge stöd och information om hur vården fungerar. Med hänsyn till patientsekretessen kan de dock inte svara på medicinska frågor som rör patienter.

– Vi kommer att fortsätta att kontakta närstående dagligen angående det medicinska läget, precis som tidigare. Den nystartade telefonlinjen är till för frågor man som närstående kan ha, utöver det dagliga samtalet från oss, säger Björn Billgren.