Telefonen bästa valet när närstående ska följa med

Det går bra att ta med mobiltelefon eller surfplatta om du vill hålla kontakt med närstående under ett vårdbesök.
Vill du ha med en närstående till ditt planerade vårdbesök? Vissa avdelningar och mottagningar har fortfarande besöksrestriktioner, men du kan ha kontakt med dina nära kära via din egen telefon eller surfplatta under besöket.

I början av oktober hävdes det generella besöksförbudet inom sjukvården. Men för att undvika smittspridning har vissa avdelningar och mottagningar fortfarande särskilda besöksrestriktioner. Det beror på att det i en del lokaler är svårt att hålla säkert avstånd till varandra.

På de avdelningar och mottagningar där närstående inte får följa med fysiskt, kan du som patient ha kontakt med din närstående digitalt via telefon- eller videosamtal. Du använder då din egen telefon eller surfplatta. Du kan koppla upp dig på Region Skånes publika nätverk för att undvika surfkostnad.

Mer information om vad som gäller på just den avdelning eller mottagning du ska besöka.