Tält utanför barnakutmottagningarna i Malmö och Lund hindrar smittspridning

I tälten utanför barnakutmottagningarna görs en första bedömning av patienterna.
För att minska risken för smittspridning av covid-19 sätter Skånes universitetssjukhus upp tält utanför akutmottagningarna för barn och ungdomar i Malmö och i Lund. I tälten görs en första bedömning av patienterna.

– Syftet är att de patienter som misstänks ha en infektion separeras från de som söker vård för andra symtom. I det här första skedet kan vi avgöra vilka patienter som behöver fortsatt vård på barnakutmottagningarna, och vilka som kan åka hem med råd kring egenvård, säger Helena Elding Larsson, tillförordnad verksamhetschef inom barnmedicin på Skånes universitetssjukhus.

Alla patienter som har symtom på infektion kommer att slussas vidare till en avgränsad del inom barnakutmottagningen i Lund respektive Malmö.

– Delade flöden inne på mottagningen ska minska risken att en person med infektion smittar svårt sjuka patienter och ger personal möjlighet att skydda sig mot smitta, säger Helena Elding Larsson.

Det nya arbetssättet, med en första bedömning utomhus i tält, kommer att starta under tisdagen den 17 mars.

– Tack vare att vi har ett gott samarbete internt har vi kunnat få detta på plats snabbt.

Sedan tidigare finns tält utanför vuxenakutmottagningarna i Malmö och Lund för att minska risken för smittspridning av covid-19. I Malmö delar barnakutmottagningen tält med vuxenakutmottagningen, medan i Lund står barnakutmottagningens tält utanför huvudingången till barn- och ungdomssjukvård. Det innebär att den som söker vård i Lund nu ska gå till Lasarettgatan 48, i stället för Akutgatan 4 som gällde tidigare.