SUS hoppas på fler rikssjukvårdsuppdrag

Skånes universitetssjukhus är ett av fyra sjukhus i landet som ansöker om rikssjukvård inom barnkirurgi.

Rikssjukvård innebär att en viss typ av högspecialiserad vård centraliseras till ett eller två sjukhus i landet, för att uppnå högre kvalitet och bättre resursutnyttjande. Socialstyrelsen utreder vilken vård som ska vara rikssjukvård samt i vilka landsting verksamheten ska bedrivas.

Det aktuella uppdraget rör tre olika områden av medfödda missbildningar hos barn: bråck på diafragma, missbildningar på matstrupen och missbildningar i tarmar, urinvägar och könsorgan.

- Inom Verksamhetsområdet barnkirurgi och neonatalvård finns det en lång erfarenhet av högspecialiserad vård och rikssjukvård vilket innebär att vi vet vilka speciella krav som ställs på verksamheten och hur barn och familjer som vårdas långt från hemorten påverkas, säger Elisabeth Olhager, verksamhetschef på VO barnkirurgi och neonatalvård.

Närheten till barnhjärtkirurgin ger en komplett vårdkedja

Drygt 20 procent av barnen som har de missbildningar som omfattas av rikssjukvårdsuppdraget har också hjärtfel där några av hjärtfelen måste opereras innan man opererar missbildningen i tarmen eller matstrupen. Barnkirurgin på SUS har sedan tidigare rikssjukvårdsuppdrag när det gäller hjärtkirurgi på barn och ungdomar. Det innebär att i Lund kan både hjärtat och den kirurgiska missbildningen opereras vilken ger en komplett vårdkedja.

- Eftersom hjärtfel är så vanligt bland barn som föds med någon av de missbildningar som nu utreds för rikssjukvård, är det angeläget att barnet kan opereras för missbildningen på samma sjukhus. Det innebär att familjen enbart har kontakt med ett sjukhus och att de barnläkare som remitterar barnet har kontakt med ett sjukhus. Det blir enklare för barnet, familjen och de som är ansvariga på hemorten, säger Elisabeth Olhager.

Barnkirurgins samarbeten och forskning

Inom barnkirurgin finns välfungerande samarbeten med andra specialiteter inom sjukhuset och även nära samarbeten med andra sjukhus i Region Skåne, i Södra sjukvårdsregionen samt med Kalmar och Linköping.

På SUS finns även en omfattande forskning om kirurgiska ingrepp och smärta på barn. Till exempel är barnkirurgin i Lund en av få kliniker i världen som utför robotassisterad kirurgi på små barn, och dessutom bedriver forskning kring ämnet.

I samarbete med Lunds tekniska högskola bedrivs forskning för att ta fram säkra diagnostiska metoder på tarm och bäckenbotten med hjälp av den allra modernaste ultraljudstekniken.
Barnkirurgin leder också aktiv forskning inom global hälsa och har flertalet samarbeten med kliniker i utvecklingsländer såsom Haiti, Uganda och Nigeria.

Fakta om rikssjukvårdsuppdragen på SUS

Skånes universitetssjukhus har sedan tidigare fyra rikssjukvårdsuppdrag som Socialstyrelsen beslutat ska utföras av Region Skåne: Hjärtkirurgi på barn och ungdomar, hjärtkirurgi på vuxna med medfödda hjärtfel, hjärttransplantation och lungtransplantation.

Filmklipp och mer information om rikssjukvårdsansökan

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.