Studie undersöker risker med överviktsoperation för efterkommande graviditet

Kvinnor som genomgått en överviktsoperation och sedan blir gravida, drabbas i större utsträckning av buksmärta än kvinnor som inte opererats. Nu undersöker vi varför, i en studie som baseras på journaler från opererade patienter som blivit gravida efter operationen. Om du är en av dessa patienter och inte vill delta i studien vill vi att du hör av dig.

Läkare har ännu inte hittat en förklaring till varför kvinnor som genomgått en överviktsoperation, en så kallad gastric bypass eller gastric sleeve-operation, oftare får besvär med buksmärta än kvinnor som inte genomgått operationen. Nu ska vi genomföra en studie på ämnet, där vi tittar på frågeställningar som ”Finns där en relation mellan tid från operation, viktnedgång efter operationen och buksmärta under graviditet?” och ”Finns det skillnader i graviditetens utfall beroende på operationsmetod?”.

Till dig som inte önskar delta i studien

Studiematerialet baseras på journaler från patienter som genomgått en gastric bypass eller gastric sleeve-operation och därefter blivit gravid och fått vård på något av Region Skånes sjukhus mellan 2013 och 2016. Alla personuppgifter kommer att avidentifieras vid publicering av studiens resultat.

Om du är en av dessa patienter och inte vill delta i studien kan du meddela oss att vi inte får ta del av din journal.

Du behöver inte ha någon särskild förklaring. Kontakta förlossningsöverläkare Nana Wiberg på telefon 046-175533 eller på mailadress Contact

Studien beräknas pågå mellan 2017-10-01 till 2018-02-01.

 

Utökad studieinformation: Risker med överviktsoperation för efterkommande graviditet

Till dig som tidigare har genomgått operation för övervikt och som därefter har fött eller ska föda barn på en kvinnoklinik inom Region Skåne.

Vi är en forskargrupp som önskar att ta del av din journal från din överviktsoperation och från din graviditet och förlossning. Med dessa uppgifter vill vi klarlägga vad riskerna med en tidigare överviktsoperation är i efterkommande graviditet och om det har någon betydelse för barnet att du är blivit opererad.

Bakgrund

Allt fler människor i Sverige genomgår operationer för viktnedgång. Denna typ av operation görs ofta i ung ålder, vilket innebär att en stor del av kvinnor som genomgår operationen blir gravida efter att operationen har genomförts. De kvinnor som genomgått en övervikts-operation och sedan blir gravida drabbas i större utsträckning av buksmärta än gravida kvinnor som inte genomgått en operation. Man kan inte alltid förklara varför kvinnorna får ont.

Genomförande

När man har genomgått en gastric bypass eller gastric sleeve-operation och därefter blir gravid, skickas remiss på alla kvinnor inom Region Skåne till specialistmödravården för att utesluta graviditetsdiabetes. Vi får tillgång till ditt personnummer genom dessa remisser. Frågeställningarna är: finns där en relation mellan tid från operation, viktnedgång efter operationen och buksmärta under graviditet? Finns det skillnader i graviditetens utfall beroende på operationsmetod? Hur många av de tidigare opererade diagnostiseras med tarmvred under graviditet och hur påverkar en eventuell diagnos graviditetens längd och utgång? Slutligen kommer barnets vikt och allmäntillstånd vid förlossningen studeras.  

För nuvarande saknas tydliga direktiv för hur man ska diagnostisera och behandla gravida kvinnor som just har genomgått en sådan operation före graviditet och som under graviditet inkommer till sjukhuset med svåra buksmärtor.

Sekretess

Dina journaluppgifter kommer att behandlas under sekretesskydd så att inte obehöriga kan ta del av dem enligt sekretesslagen. Deltagande i forskningsprojektet är frivilligt och du kan när som helst, utan särskild förklaring meddela oss om du inte vill att vi tar del av dina journaler. Resultaten från studien kommer att publiceras i ett internationell medicinsk vetenskaplig tidskrift där alla personuppgifter kommer att vara helt avidentifierade.

Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta oss via mail eller telefon.

Med vänliga hälsningar forskningsansvariga:

Christine Mannewald
Läkarstudent
Telefon
070-4754331
Contact

Mikael Ekelund
Överläkare, Docent, VO Kirurgi SUS
Contact

Nana Wiberg
Förlossningsöverläkare Ph.D, Lund
Telefon 046-175533
Contact

 

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter