Strömavbrott på SUS leder till fem lex Maria-anmälningar

Strömavbrott på SUS i januari i år
Den 24 januari i år drabbades Skånes universitetssjukhus i Lund av ett omfattande strömavbrott. Efter utredningsarbetet anmäls nu fem patientfall enligt lex Maria.

Utredningen har visat att flera pågående ingrepp och operationer fick avbrytas och många operationer, undersökningar och strålbehandlingar fick ställas in och bokas om.

Anmälningar enligt lex Maria

För majoriteten av patienterna innebar detta inga medicinska konsekvenser. Men för fyra patienter medförde händelsen att de kunde ha drabbats av en allvarlig vårdskada då dialysbehandlingar, en operation och en röntgenundersökning fördröjdes eller fick avbrytas. Behandlingarna gjordes vid ett senare tillfälle och händelsen medförde inga medicinska konsekvenser för någon av dessa patienter. För en patient medförde händelsen dock en allvarlig vårdskada. Patienten fick en allvarlig vårdrelaterad infektion på grund av att operationen förlängdes och att ventilationen var försämrad.

De fem patientfallen anmäls nu enligt lex Maria.

Avgrävd kabel orsaken

Det var en avgrävd kabel som orsakade den försämrade strömförsörjningen, vilket påverkade sjukhuset under stora delar av dagen. Orsaken var att en entreprenör inte följt gällande rutiner för grävning på sjukhusområdet. Istället för att gräva för hand använde man en grävmaskin som skadade kablarna.

Störningarna blev omfattande på grund av att sjukhusets reservkraft inte täcker upp vid denna typ av strömavbrott.
– Reservkraften sätts igång när strömförsörjningen in till sjukhusområdet inte fungerar. I det här fallet fungerade inmatningen av ström till sjukhuset, men problemen uppstod inne på sjukhusområdet i och med att kabeln grävdes av, säger Carola Joelsson, biträdande fastighetsdirektör på Regionfastigheter.
Det var alltså en intern störning i elförsörjningen som ledde till att strömmen inte kunde distribueras normalt.

Förbättringsåtgärder

En av slutsatserna i SUS utredning är att händelsen utifrån omständigheterna hanterades på ett rimligt sätt. De förbättringsåtgärder som sjukhuset identifierat handlar om kommunikationen under händelsen.

Man har sedan tidigare säkerställt en bättre övervakning av att säkerhetsrutiner följs av externa entreprenörer. Efter sommaren kommer man också att förse elkraftsanläggningen med SMS-larm.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter