Stort medicinpris till alzheimerforskare

Niklas Mattsson-Carlgren. Bild: Björn Martinsson/Lunds universitet
Niklas Mattsson-Carlgren, biträdande universitetslektor vid Lunds universitetssjukhus och läkare inom neurologi på Skånes universitetssjukhus, får en prissumma på tre miljoner kronor.

Han forskar kring blodprover som kan indikera Alzheimers sjukdom, och hör till den internationella frontlinjen inom området.

Niklas Mattsson-Carlgren är den första som får Bundy Academy’s nyinstiftade stora pris. Förutom att upptäcka Alzheimer genom att ta ett blodprov så siktar Niklas Mattsson-Carlgren även på att kunna undersöka sjukdomen närmare med olika typer av prover i blod och ryggvätska. Syftet ät att förstå vilka mekanismer som är viktiga i sjukdomens tidigaste stadier, före utvecklad demens.

Målsättningen med Niklas Mattsson-Carlgrens forskning är att utveckla ett väl fungerande blodprov för Alzheimers sjukdom, som kan förenkla provtagningen och samtidigt främja förebyggande hälsoinsatser samt utveckling av läkemedel.

Nyheten är ursprungligen publicerad som ett pressmeddelande av Lunds universitet.