Stora trafikstörningar i och omkring Malmö 12-13 oktober

Den 12-13 oktober äger Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism rum. Säkerhetsåtgärderna kring forumet kommer påverka alla som bor eller reser till, från och inom Malmö.

Inför och under konferensen kommer polisen att stänga av vissa områden och gator i Malmö. Detta kommer få stor påverkan på busstrafiken till och inom Malmö, men även möjligheterna att ta sig fram, oavsett om man åker kollektivt eller bil.
Även den som går eller cyklar inom Malmö kommer under vissa tider ha svårt att ta sig fram. Alla, oavsett transportsätt, måste räkna med betydligt längre restider än normalt.

Serviceresor påverkas

Även de patienter och andra som planerat att nyttja Serviceresor under veckan måste räkna med förseningar och längre restid på grund av trafikläget. Det är bra om du som redan bokat eller ska boka färdtjänst kan välja andra dagar för din resa.
Har du redan en färdtjänstresa bokad så hjälper Serviceresor dig att boka om. Oavsett om du nyttjar Serviceresor eller inte, riskerar du att bli försenad och till och med få svårt att ta dig till din bokade tid.

Räkna med mycket längre restid

Avspärrningarna i stan kommer att påbörjas lördagen den 9 oktober och vara på plats till torsdagen den 14 oktober, då nedmonteringen börjar. Räkna därför med trafikstörningar även dagarna före och efter forumet. Inför forumet vädjar Skånetrafiken och polisen till alla som inte behöver att helt undvika att resa till, från eller inom Malmö under tisdagen den 12 och onsdagen den 13 oktober.