Smittspridning av VRE utreds på SUS

Fyra fall av VRE har hittats på barn- och ungdomskirurgiavdelning 65 på Skånes universitetssjukhus i Lund. Ett omfattande arbete pågår nu med provtagning på barn som vårdats på avdelningen och för att hitta smittkällan.

I den regelbundna övervakningen på avdelningen hittades först ett fall av VRE och i den efterföljande smittspårningen konstaterades ytterligare tre fall. I alla fyra fallen rör det sig om barn som har vårdats i samma rum på avdelningen. De fyra patienterna är endast bärare av bakterien och har inte drabbats av någon sjukdom kopplad till bärarskapet.
- Vi tar detta på väldigt stort allvar och gör vårt yttersta för att hindra spridning. VRE ger sällan upphov till sjukdom men det är väldigt ovanligt med utbrott bland småbarn, säger Marie Ekberg, chefläkare på SUS.

Uppföljning av alla barn

Nu pågår ett arbete med att följa upp samtliga barn som vårdats på avdelningen sedan den 20 februari, sammanlagt 54 barn. Inneliggande patienter på avdelningen testas kontinuerligt och lokalerna har smittstädats.
- Vi arbetar tillsammans med verksamheten och SUS chefläkare för att spåra smittkällan och för hantera situationen på bästa sätt, säger Erik Sturegård, överläkare och enhetschef på Vårdhygien i Skåne.

Fakta om VRE

VRE (vancomycinresistenta enterokocker) är en vanlig tarmbakterie som utvecklat resistens mot antibiotika. De flesta som drabbas av VRE är bärare av bakterien i tarmen utan att bli sjuka. I de fall VRE orsakar sjukdom behövs behandling med särskilda antibiotika.