Skånes universitetssjukhus ställer om för att kunna ta emot fler covid-19-patienter

Observera att bilden är tagen i ett annat sammanhang på Neurokirurgiavdelning intensivvård på Skånes universitetssjukhus.
Skånes universitetssjukhus förbereder sig för att ta emot ett ökat antal patienter med covid-19. Omställningen innebär bland annat att vissa vårdavdelningar får nya uppdrag, och att personal tillfälligt kan komma att jobba på nya arbetsplatser.

– Vi står inför våra generationers kanske största utmaning. Genom att vi fått tid att planera i förväg har vi kunnat förbereda oss så mycket vi kan för de nya situationer vi kommer att hamna i, säger Björn Ekmehag, sjukhuschef för Skånes universitetssjukhus om omställningen som just nu sker på sjukhuset.

Några förändringar med anledning av covid-19-pandemin har redan genomförts. Dessa påverkar dig som patient eller anhörig:

Fler åtgärder och förberedelser kommer att genomföras allt eftersom situationen utvecklas. Varje sjukhus i Region Skåne har, utifrån sina förutsättningar, tagit fram en egen plan för att möta ett ökat antal patienter i behov av inläggning, isolering och intensivvård.

Plan för fler vårdplatser

På Skånes universitetssjukhus innebär det att vissa vårdavdelningar tillfälligt görs om för att enbart ta hand om patienter med covid-19. Det betyder också att personal kan komma att jobba på andra platser än de vanligtvis jobbar på.

– Det är imponerande att se hur snabbt omställningar på alla nivåer genomförs, vare sig det gäller bemanning, arbetssätt, utrustning, lokaler eller andra förändringar som krävs, säger Björn Ekmehag.

Råd till allmänheten

Stanna hemma om du känner dig förkyld. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.

  • De flesta med symptom behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Ring 1177 eller din vårdcentral om du behöver mer råd och stöd än det som finns på webbplatsen 1177.se – här hittar du också självskattningstestet.
  • Om du har allmänna frågor kan du läsa mer på krisinformation.se eller folkhälsomyndigheten.se eller ringa 113 13
  • Alla kan bidra genom att inte sprida smittan vidare: tvätta händerna, hosta och nys i armvecket.

Det finns flera webbplatser med bra information:

1177.se
skane.se/coronavirus
Folkhälsomyndigheten.se
Krisinformation.se