Skånes universitetssjukhus kan provta patienter för covid-19 utomhus

Provtagningen utomhus på det här sättet så länge behovet finns.
För att möta behovet av provtagning och för att minska risken för smitta med covid-19 har Skånes universitetssjukhus under veckan börjat provta personer utomhus i anslutning till infektionsmottagningarna i Malmö och Lund. För att provtas på det här sättet måste man först ha kontaktat sjukvården.

Spridningen av covid-19 till nya regioner och Folkhälsomyndighetens nya kriterier för provtagning har lett till att antalet personer som provtas på Skånes universitetssjukhus har ökat under veckan. Många resenärer som vistats i norra Italien under sportlovet har tagit kontakt med 1177 och infektionsmottagningarna och sedan kommit till sjukhuset för provtagning. Så här långt finns inga positiva provsvar för covid-19 på Skånes universitetssjukhus.

Provtagning utomhus

För att minska risken för smitta och samtidigt se till att fler kan provtas på kort tid har personer som bedömts inte vara i behov av sjukvård provtagits utomhus, eller i sina bilar, utanför infektionsmottagningarna i Lund och Malmö.

– Det handlar om patienter som kontaktat sjukvården för att de rest i riskområden. De kan ha mildare symtom eller kanske haft feber tidigare men eftersom de befunnit sig i riskområden vill vi vara säkra på att de inte blivit smittade, säger Maria Josephson, verksamhetschef för VO infektionssjukdomar på Skånes universitetssjukhus.

Avskärmningar vid mottagningarna

Om det i samband med provtagningen visar sig att patienterna behöver en medicinsk bedömning undersöks de som vanligt inne på infektionsmottagningarna i Lund respektive Malmö.
För att säkra patientsekretessen har avskärmningar satts upp i anslutning till infektionsmottagningarna.

Skånes universitetssjukhus kommer att provta patienter på det här sättet så länge behovet finns.
– Det är många som behöver provtas just nu och den här lösningen gör att vi kan testa fler personer på kortare tid än om provtagningen hade gjorts inne på infektionsmottagningarna. På det sättet bidrar detta även till att annan vård inte trängs undan, säger Maria Josephson.

Om man insjuknar med feber, hosta eller andningssvårigheter efter att ha vistats i ett drabbat område ska man stanna hemma och ringa telefonnummer 1177 - men man ska inte besöka vården.

Vid livshotande tillstånd ska man alltid ringa 112.

Mer information om covid-19 kan du ta del av på skane.se, 1177.se och på Folkhälsomyndighetens webbplats.