Se digital föreläsning om njursjukdom

Vad innebär den nya behandlingen mot njursvikt, SGLT2-hämmare? Och hur gick det till när dialysbehandlingen utvecklades i Lund? Detta får du veta mer om under en föreläsning om njursjukdom, som spelats in med anledning av att det är Världsnjurdagen den 10 mars 2022.

Programpunkterna under föreläsningen: 

  • 75 år av dialys i Lund – tack till Nils Alvall. Mårten Segelmark överläkare, njurmedicin, Skånes universitetssjukhus och professor i njurmedicin vid Lunds universitet.
  • Ny behandling vid njursvikt – SGLT2-hämmare. Karl Dreja, överläkare, njurmedicin, Skånes universitetssjukhus.

Föreläsningen arrangerades av Sjukhusbiblioteket Patientforum,
Njurmedicinska sektionen vid Skånes universitetssjukhus och Njurförbundet Sydsverige. 

Läs mer om Patientforum här.