Så blir nya SUS i Malmö

Film om våra nya sjukhusbyggnader

Nu gjuter vi grunden till våra nya byggnader på sjukhusområdet i Malmö. Här kan du se en film om vad nya SUS i Malmö kommer att innebära för vården av dig och dina anhöriga.

Den nya vårdbyggnaden består av två huskroppar som är nio respektive tio våningar höga. Totalt ska de 100 000 nya kvadratmeterna rymma 240 enkelrum, intensivvårdsavdelningar, mottagningar samt 23 operationssalar som är större och ljusare än dagens. Dessutom kommer det att finnas apotek, kiosk och café.

Utveckla vård, utbildning och forskning

I de nya huskropparna ska vård, utbildning och forskning kunna bedrivas och utvecklas på en och samma plats. Det kommer att ge oss bättre förutsättningar för att ge våra patienter högspecialiserad vård på internationell nivå.

– Vi har som uppgift att bedriva universitetssjukvård i världsklass och det kräver ständig utveckling. Den här nya byggnaden ger oss helt nya förutsättningar för att skapa framtidens hälso- och sjukvård för våra patienter, säger Björn Eriksson, förvaltningschef på SUS.

Välkomnande entréer i glas

Fasaden kommer kläs med gult tegel och trä som harmoniserar väl med omgivande byggnader och miljö. Glaspartier skapar välkomnande och transparenta entréer för att skapa trygghet och underlätta orienteringen för patienter, anhöriga och personal.

Region Skåne investerar drygt 12 miljarder för att skapa lokaler och miljöer som möjliggör högkvalitativ hälso- och sjukvård på sjukhusområdet i Malmö. Inflyttningen är planerad till 2024.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter