Rödakorsvärdar – medmänskligt stöd till patienter och anhöriga

Ann-Mari Nyman är Rödakorsvärd på Skånes universitetssjukhus
På SUS i Lund och Malmö finns det cirka 100 stycken frivilliga Rödakorsvärdar som ger medmänskligt stöd och trygghet för patienter och anhöriga.

En av dessa Rödakorsvärdar är Ann-Mari Nyman. Redan som ung var hon aktiv i Röda Korset. Hon ägnade sig då bland annat åt besöksverksamhet på centralfängelset i Kristianstad, något hon fann både givande och roligt men som även gav henne en tankeställare.

- Man inser hur bra man själv har det, säger hon.

Stort politiskt intresse

Ann-Mari har ett stort politiskt intresse och samhällsengagemang men som vuxen kom arbete och familjeliv emellan hennes åtaganden för Röda Korset. När en väninna blev plötsligt sjuk blev hon påmind om sitt förflutna, då Rödakorsvärdarna på akuten hade en lugnande inverkan och förbättrade situationen. "Det vill jag göra som pensionär", tänkte Ann-Mari.

Sagt och gjort. I början av 2012 blev hon Rödakorsvärd och idag är hon stationerad på avdelning 3 och 4 Ortopediska kliniken i Malmö.

Medmänskligt bemötande

- Jag ser inte patienterna som patienter, utan som medmänniskor som har ett behov att berätta om sig själva. Varje människa är en berättelse, säger hon.

Många äldre är ensamma och har ett stort behov av att prata och det är en ynnest att lyssna på dem, menar Ann-Mari. Hon nämner att dementa människor ofta har lättare tillgång till tidiga minnen och att hon därför pratar med dem om deras barndom, uppväxt och familj.

Ann-Mari ser sig inte som särskilt omhändertagande utan betonar istället det medmänskliga bemötandet. Belöningen är att kunna hjälpa.

- Det är en tjänstgöring som man tycker är upplyftande och betydelsefull. Gör man något för en annan människa så får man så mycket tillbaka, säger hon.

Som pensionär är det lätt att känna sig utanför men om man engagerar sig så kommer man mer in i samhället. Som äldre har man mycket att bidra med i form av ökad empatiförmåga, tålamod och livserfarenhet, tycker Ann-Mari. Hon rekommenderar därför arbetet som Rödakorsvärd till alla pensionärer som vill fylla en viktig uppgift i livet. Gärna även att fler män söker sig till verksamheten eftersom den idag mest består av kvinnor.

__________________________________________________________________________________________________

Fakta Rödakorsvärdar:

Verksamheten bedrivs på akutmottagningen, vårdavdelningar, i foajén i Blocket i Lund och inom verksamheten för kvinnosjukvård i Malmö. Som Rödakorsvärd ersätter man inte vårdpersonal eller andra anställda utan är där som medmänniska. Uppgifter kan bland annat vara att hjälpa besökare tillrätta, samtala med patienter och anhöriga, högläsning av böcker och hämta filtar eller kaffe. Rödakorsvärdar får en grundutbildning och går även ytterligare kurser för att lära sig bemöta människor i krissituationer. Som Rödakorsvärd har man tystnadslöfte, vilket motsvarar de anställdas tystnadsplikt. Allt arbete är ideellt.

Är du intresserad av att arbeta som Rödakorsvärd eller känner du någon som är det? Läs mer på Röda Korsets webbplats. Du kan också kontakta Peter Hodgson som är samordnare för Rödakorsvärdarna på Contact eller via Röda Korsets växel, 08-452 46 00.

Text och bild: Annika Appelqvist

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter