Röda Korset ger stöd på fler språk

Just nu kan du som besöker sjukhuset för undersökning eller behandling inte ta med dig någon närstående som stöd. Röda Korsets frivilliga värdar ger stöd med praktiska frågor, och snart finns fler värdar på plats som även talar arabiska, engelska och olika sydslaviska språk.

Enklare ärenden som att hitta till apotek eller toalett kan bli svåra hinder på vägen till eller från vårdbesöket, särskilt för dem som har ett annat förstaspråk än svenska.

Röda Korset har efter sjukhusets önskemål utökat sin rekrytering av frivilligvärdar med särskilda språkkunskaper. De nya värdarna skolas nu in i sitt uppdrag på två centrala adresser på sjukhusområdet i Malmö. Värdarna finns på Carl Bertil Laurells gata 9 och Jan Waldenströms gata 47.

Anpassningar i upplägget och uppdraget

För att underlätta vid besöket har Skånes universitetssjukhus och Röda Korset utökat sitt samarbete. Sjukhuset har listat vilka språk som många patienter i framför allt Malmö behöver stöd i, och Röda Korset har sedan gjort en riktad rekrytering för att hitta frivilliga värdar med dessa språkkunskaper. 

Röda Korset har också gjort anpassningar i sitt upplägg för att skola in de nya värdarna, och även i själva uppdraget.

– Vi följer självklart Smittskydd Skånes riktlinjer och kommer till exempel inte att köra rullstol eftersom det då inte går att hålla tillräckligt avstånd, berättar Peter Hodgson, som är samordnare för Röda Korsets verksamhet i Skåne.