Rekordår för hjärttransplantationer vid SUS

Per-Ola Kimblad
2016 blev ett rekordår vad det gäller hjärttransplantationer vid SUS i Lund. 55 hjärt- och lungtransplantationer under 2016 är en ökning med drygt 40 procent jämfört med året före.

Överlevnaden efter hjärttransplantation ligger i världsklass vid SUS, 96,2 procent jämfört med USAs bästa klinik som ligger på 92.0 procent.

– Donationsbefrämjande åtgärder kan ha bidragit till fler organmatchningar, säger Lars Algotsson, transplantations-ansvarig vid SUS.

Totalt görs ett 20-tal olika typer av hjärtingrepp vid SUS. Nya siffror från kvalitetsregistret Swedeheart visar att SUS hjärtverksamhet håller mycket hög kvalitet. Dödlighet ligger efter by-pass operation vid SUS på 0,7 procent efter 30 dagar, jämfört med riket som i genomsnitt ligger på 1,2 procent.

När det gäller risken för stroke efter behandling av hjärtinfarkt ligger SUS på 0,92 procent jämfört med medeltalet för hela riket: 2,4 procent. En annan komplikation som förekommer efter behandling av hjärtinfarkt är behov av dialys. Här ligger SUS på 0,55 procent medan riket ligger på 2,5.

– Det ligger hårt arbete bakom resultaten och vi är stolta över dem, säger Per Ola Kimblad, verksamhetschef för kärl-och thoraxverksamheten vid SUS.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter