Minska risken för trycksår

Avlastad häl
Trycksår är ett vanligt problem inom sjukvården. På SUS arbetar vi med förebyggande åtgärder och ständiga riskbedömningar. Men även du som patient kan hjälpa till att förebygga trycksår.

Trycksår är ett problem som framför allt drabbar personer som har svårigheter att röra sig av någon anledning. Det orsakas av försämrad cirkulation och syrebrist i huden på grund av ett tryck mot blodkärlen under en för lång tid. Trycksår kan drabba ung som gammal, men risken ökar med stigande ålder.

Tidiga tecken

De första tecknen på trycksår är ofta smärta och rodnad i huden. Om man känner smärta eller upptäcker en rodnad i huden är det viktigt att du ofta ändrar ställning i sängen eller stolen och dagligen inspekterar huden där smärtan eller rodnaden uppstått. Personer som äter smärtstillande mediciner eller har nedsatt känsel behöver vara extra uppmärksamma.

Förebyggande åtgärder

På sjukhuset, där många av patienterna av olika anledning har svårt att röra sig, är det förebyggande arbetet mot trycksår prioriterat.

- Vi gör alltid en bedömning av alla patientens risk för trycksår och vidtar förebyggande åtgärder utifrån den enskilde personens behov. Som patient är det viktigt att säga till om man känner smärta eller obehag från ett hudområde som vilar mot underlaget man sitter eller ligger på, säger Monica Bergenek, vårdutvecklare på SUS.

Och om det finns en ökad risk för att trycksår ska uppstå, finns det tillgång till flera olika förebyggande åtgärder.

- Vi har tillgång till specialmadrasser och andra hjälpmedel för att avlasta tryck. Det är också viktigt att hjälpa patienterna till lägesändring regelbundet för att inte trycksår ska uppstå. Det kan även vara aktuellt med olika nutritionsåtgärder, det är viktigt att patienterna får i sig tillräckligt av både vätska och näring, säger Monica Bergenek.

Trycksår minskar på SUS

Och det fokuserade arbetet har gett resultat. Den senaste mätningen angående trycksår som gjordes på SUS visade att andelen patienter som utvecklat trycksår under vårdtiden har minskat. Problem med trycksår kan naturligtvis även uppstå hemma. Idag vårdas dessutom allt fler svårt sjuk i sitt eget hem.

- Det bästa man kan göra för att undvika trycksår är små och täta lägesändringar, man behöver inte vända sig helt eller resa sig upp, säger Monica Bergenek.

Läs mer om trycksår

Broschyr om trycksår

Film - nollvision för trycksår på SUS

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.