Postcovid-studier får miljonanslag

Fredrik Kahn och Pernilla Sahlstrand Johnson
Fredrik Kahn och Pernilla Sahlstrand Johnson vid Skånes universitetssjukhus ligger bakom de två svensk-danska studierna om postcovid-besvär.
Två forskningsprojekt vid Skånes universitetssjukhus om utdragna besvär efter covid-19, så kallad postcovid, har fått EU-medel på sammanlagt nio miljoner kronor.

Fler än hälften av alla som har haft covid-19 drabbas av långvariga lukt- och smakförändringar. I det ena forskningsprojektet ska 800 patienter med covid-19 följas under ett års tid och förhoppningsvis få testa nya behandlingar för lukt- och smaksinnet. Resultaten kan komma att hjälpa även andra patientgrupper som drabbats av lukt- och smakbortfall.

– Vi får dagligen frågor från patienter som behöver hjälp och genom ett internationellt samarbete kommer vi få än mer kunskap om vad i sjukdomen som leder till de här besvären och hur vi kan behandla det, säger Pernilla Sahlstrand Johnson, projektledare och överläkare inom öron- näsa och halssjukdomar vid Skånes universitetssjukhus (Sus).

Skapar nytt luktlab

De två studierna är ett samarbete mellan Sus och Själlands universitetssjukhus och har tilldelats totalt 28,5 miljoner kronor. 7,5 miljoner av dessa går till öron-näsa-hals-verksamheten på Sus. Anslaget ska också gå till att sätta upp ett luktlab på Själlands universitetssjukhus, något som redan finns vid Sus.

– Här ligger vi långt fram i utvecklingen och kommer hjälpa till med våra erfarenheter och vår expertis, säger Pernilla Sahlstrand Johnson.

Kartlägger gener hos svenska och danska patienter

I det andra forskningsprojektet, där Sus tilldelats 1,5 miljoner kronor, ska man undersöka om det finns genetiska riskfaktorer som påverkar vilka personer som drabbas av långdragna besvär efter covid-19.

500 patienter på båda sidor Öresund ska under två års tid undersökas för att utreda om vissa gener är överrepresenterade.

– I dag vet vi väldigt lite kring vad som ligger bakom att en patient drabbas. Om vi kan hitta genetiska riskfaktorer så kommer vi få en bättre förståelse varför vissa får kvarvarande besvär och på sikt veta vad vi skulle kunna göra för att förhindra det, säger Fredrik Kahn, överläkare i infektionssjukdomar och en av de som ligger bakom studien.

Forskningsanslagen kommer från Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak – ett EU-program som stöttar forskningsprojekt mellan Sverige, Norge och Danmark.