Patientuppgifter från Reproduktionsmedicinskt centrum spreds i Malmö

Läkemedelsloggböcker som innehöll patientuppgifter från Reproduktionsmedicinskt Centrum (RMC) på Skånes universitetssjukhus, har under sommaren spridits i centrala Malmö. Sammanlagt berörs cirka 7 200 patienter.

I somras upptäcktes att samtliga läkemedelsloggböcker för åren 2013-2019 försvunnit från RMC. Det visade sig att en medarbetare tagit loggböckerna som förvarades inlåsta och sedan kastat dem i papperskorgar runt om i centrala Malmö.

Loggböckerna används för att administrera receptbelagda smärtstillande läkemedel som beställts till verksamheten. Förutom namn på läkemedel och hur många tabletter som delats ut till patienter innehåller böckerna även patienternas namn och personnummer.
– På avdelningarna har man loggböcker där man skriver hur mycket läkemedel som beställts och hur många tabletter som delats ut så att man ser att antalet är korrekt. Loggböckerna förvaras i ett låst skåp. Detta går inte att hantera digitalt i vårt journalsystem men när Sus under 2021 får ett nytt digitalt vårdsystem (SDV) kommer uppgifterna att kunna sparas där istället, säger Margareta Kitlinski, överläkare och sektionschef på RMC.

Patienterna finns främst i Skåne

I böckerna fanns uppgifter om sammanlagt cirka 7 200 patienter. Patienterna finns främst i Skåne men kan även komma från andra delar av södra Sverige.

Bakgrunden till händelsen var att en medarbetare försökte dölja stöld av narkotikaklassade värktabletter. Patienterna har fått de läkemedel de var i behov av men medarbetaren har registrerat fler tabletter än de som delats ut. Stölden av läkemedel har pågått under en begränsad tid och därför hann verksamheten inte upptäcka den.
– Loggböckerna kontrolleras regelbundet men inte varje dag, förklarar Margareta Kitlinski.

Några av loggböckerna återfanns i papperskorgar av en privatperson och återlämnades till RMC. Verksamheten har försökt återfå resten av böckerna men utan framgång.
– Vi har fått tillbaka cirka 10 procent av böckerna och 90 procent har med stor sannolikhet gått till förbränning. Vi tar den här händelsen på största allvar men bedömer att risken att enskilda patienter på något sätt ska drabbas är väldigt liten, säger Margareta Kitlinski.

Inte längre anställd

Medarbetaren stängdes av från sin tjänst direkt när det upptäcktes vad som hänt och är inte längre anställd vid RMC. Ärendet är polisanmält som läkemedelsstöld och sekretessbrott. En anmälan har även gjorts till datainspektionen.

Kontakta RMC om du som patient känner oro för att dina uppgifter kan ha spridits.